Česky English

Pořadatelské podmínky


Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

 

Vstupenky

 • Vstupenky jsou prodávány v pořadí uskutečněných objednávek do naplnění kapacity hledišť.
 • Rezervované vstupenky je nutno zakoupit nejpozději 30 minut před začátkem akce. Nevyzvednuté vstupenky budou uvolněny do prodeje.
 • Zbylé vstupenky jsou v prodeji 60 minut před začátkem akce v místě jejího konání.
 • Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší z důvodů nepřízně počasí či jiné vyšší moci. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné a balné se nevrací. V případě on-line nákupu vstupenek se vrácení vstupného řídí podmínkami prodejce.
 • Vstupenka je platná pouze v nepoškozeném stavu.
 • Padělání vstupenek je trestné.
 • Slevy jsou poskytovány studentům, důchodcům, držitelům průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod) po předložení příslušného dokladu. Průkaz je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání akce.

 

Vstup na akce

 • Návštěvník akce musí respektovat pokyny pořadatelů.
 • Do prostor, v nichž se akce festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery, fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu.
 • V průběhu akce je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.
 • Návštěvník festivalu je povinen zaujmout své místo v hledišti před zahájením akce. Po začátku akce nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.
 • Návštěvník je povinen respektovat rezervace učiněné pořadatelem.

 

Všeobecná ustanovení

 • Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.
 • Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Kalendář festivalu

 
10.5. - 25.6. 2019

11

sobota 11.5.2019

12

neděle 12.5.2019

13

pondělí 13.5.2019

14

úterý 14.5.2019

15

středa 15.5.2019

16

čtvrtek 16.5.2019

17

pátek 17.5.2019

18

sobota 18.5.2019

19

neděle 19.5.2019

20

pondělí 20.5.2019

21

úterý 21.5.2019

22

středa 22.5.2019

23

čtvrtek 23.5.2019

24

pátek 24.5.2019

25

sobota 25.5.2019

26

neděle 26.5.2019

27

pondělí 27.5.2019

28

úterý 28.5.2019

29

středa 29.5.2019

30

čtvrtek 30.5.2019

31

pátek 31.5.2019

7

pátek 7.6.2019

Brno
ALFRED BRENDEL

11
14

pátek 14.6.2019

Lysice
DOLEŽALOVO KVARTETO

15

sobota 15.6.2019

Valtice
HUDBA NA KOLE

22

sobota 22.6.2019


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace 
 

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                       

 

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes