Česky English

Pořadatelské podmínky


Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

 

Vstupenky

 • Vstupenky jsou prodávány v pořadí uskutečněných objednávek do naplnění kapacity hledišť.
 • Rezervované vstupenky je nutno zakoupit nejpozději 30 minut před začátkem akce. Nevyzvednuté vstupenky budou uvolněny do prodeje.
 • Zbylé vstupenky jsou v prodeji 60 minut před začátkem akce v místě jejího konání.
 • Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší z důvodů nepřízně počasí či jiné vyšší moci. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do jednoho měsíce od data akce. Poštovné a balné se nevrací. V případě on-line nákupu vstupenek se vrácení vstupného řídí podmínkami prodejce.
 • Vstupenka je platná pouze v nepoškozeném stavu.
 • Padělání vstupenek je trestné.
 • Slevy jsou poskytovány studentům, důchodcům, držitelům průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod) po předložení příslušného dokladu. Průkaz je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání akce.

 

Vstup na akce

 • Návštěvník akce musí respektovat pokyny pořadatelů.
 • Do prostor, v nichž se akce festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery, fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu.
 • V průběhu akce je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.
 • Návštěvník festivalu je povinen zaujmout své místo v hledišti před zahájením akce. Po začátku akce nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.
 • Návštěvník je povinen respektovat rezervace učiněné pořadatelem.

 

Všeobecná ustanovení

 • Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.
 • Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

spot festivalu


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace  

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                                                                       

 

                                                                                    

 

                                                                                       

 

 

                                                                                     

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                           

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes