Česky English

Hudba na kole 2015


HUDBA NA KOLE 2016 - ZDE!!!

 

 

sobota 6. června 2015

 

 

V rámci XX. ročníku MHF Concentus Moraviae startujeme novou festivalovou akci spojující hudbu a sport s názvem Hudba na kole.

 

V sobotu 6. června 2015 můžete putovat po atraktivních místech Lednicko-valtického areálu a okolí, kde jsme pro Vás připravili 12 hudebních zastavení s ochutnávkou různých hudebních žánrů od klasiky přes jazz a world music až po lidovou hudbu. Protagonisty hudebních zastavení budou umělci, které speciálně pro Hudbu na kole vybraly hudební instituce Jihomoravského kraje. Centrem cyklistického dne je Lednicko-valtický areál, na východ je trasa ohraničena městem Břeclav-místní část Charvátská Nová Ves , na západ městem Mikulov, na sever obcí Bulhary a na jih je protažena za město Valtice až do příhraniční rakouské obce Schrattenberg. Místy hudebních zastavení jsou Bulhary, Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Lednice, Mikulov, Nový dvůr, Sedlec, Schrattenberg a Valtice. Ve vybraných místech budou probíhat v určitých intervalech krátké cca 15 minutové hudební ochutnávky, na ostatních místech budou hudební vstoupení probíhat průběžně. Na některých zastaveních bude možné zakoupit občerstvení.

 

Připravte si sami svoji vlastní trasu, ať již podle atraktivity koncertních destinací, podle oblíbenosti hudebního žánru nebo podle svých fyzických schopností. Trasy jsou nenáročné a vedené z velké části po cyklostezkách. Účastnit se pochopitelně budou moci i zájemci, kteří přijdou bez připravené trasy na jakoukoli hudební zastávku, kde jim budou poskytnuty veškeré informace.

 

NÁVŠTĚVA VŠECH KONCERTŮ ZDARMA


Místa hudebních zastavení & program:

 

BULHARY

Místo: Kulturní dům -  venkovní prostranství  

Kontakt: 691 89 Bulhary 263 

Program: Louisovi Sirotci (dixiland)

Ve spolupráci a za podpory obce Bulhary.

Koncerty průběžně

 

HLOHOVEC

Místo: Kostel sv. Bartoloměje

Kontakt: obec Hlohovec

Patron: Hudební lahůdky, o.p.s.

Program: soubor Tourdion (stará hudba)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15,17:00 hod

 

CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES

Místo: Sokolovna (venkovní prostranství)

Kontakt: Tyršův sad 4 , 690 06 Břeclav 6 – místní část Charvátská Nová Ves  

Patron: Slovácký krůžek Charvatčané

Program: soubor Charvatčané (lidová hudba)

Možnost zakoupení občerstvení.

Koncerty průběžně

 

LEDNICE

Místo: Lázeňská kolonáda,

Kontakt: Slovácká 789, Lednice 691 441 - www.lednice.cz/cs/tic---lazenska-kolonada

Patron: Indies Scope 

Program: stage Indies - Martin E. Kyšperský, Torzo Narajama (world music)

Koncerty průběžně

 

Místo: Multifunkční centrum - zámek
Kontakt: Zámek 2, 691 44 Lednice
Patron: Filharmonie Brno  

Program: členové Akademie Filharmonie Brno ( klasická hudba)
Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15,17:00 hod

 

MIKULOV

Místo: Horní Synagoga

Kontakt: Husova 7, 692 01, Mikulov - www.rmm.cz/czech/expozice_synagoga.html

Patron: ZUŠ Mikulov

Program: žáci ZUŠ Mikulov (klasická hudba)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15,17:00 hod

 

Místo: Galerie Konvent

Kontakt:  Vrchlického 3, 692 01 Mikulov - www.galeriekonvent.wordpress.com

Patron: JazzFest Brno

Program: Vilém Spilka Trio ( jazz)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15 hod

 

NOVÝ DVŮR  

Kontakt: http://www.lednicko-valticky-areal.cz/novy-dvur.php

Ve spolupráci s akcí Dětský den

Koncerty průběžně

 

SEDLEC U MIKULOVA

Místo: Zemědělské družstvo Sedlec – Sedlecká vína   

Kontakt: areál vinařství - www.sedleckavina.cz/individualni-ochutnavka-vin

Program: lidová hudba

Možnost zakoupení občerstvení.

Koncerty průběžně

 

VALTICE

Místo: Kolonáda na Reistně

Kontakt: www.lednicko-valticky-areal.cz/kolonada

Patron: Hudební festival Znojmo

Program:  dechový soubor ZUŠ Znojmo (klasická hudba)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:00, 13:45 hod

 

Místo: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kontakt: Zámecká, 691 42 Valtice - www.valtice.cz

Patron: Bachův varhanní podzim

Program:  varhanní koncerty (klasická hudba)

Začátky koncertů: 10:45, 11:30, 12:15,13:45, 14:30, 15:15, 16:15,17:00 hod

 

SCHRATTENBERG ( Rakousko)

Místo: Schaumühle

Kontakt:  Schafzeile 23, 2172 Schrattenberg - www.noemuseen.at

Patron: ZUŠ Mikulov

Program: žáci ZUŠ Mikulov (lidová hudba - cimbálka)

Koncerty průběžně


Spoluorganizátoři a partneři:

 

Ve spolupráci:

Město Břeclav – místní část Charvátská Nová Ves www.breclav.eu

Obec Bulhary  www.bulhary.cz

Obec Hlohovec www.hlohovec.cz

Obec Lednice  www.lednice.cz

Město Mikulov  www.mikulov.cz

Obec Sedlec u Mikulova  www.sedlecumikulova.cz

Město Valtice   www.valtice.eu

Obec Schrattenberg ( Rakousko) www.schrattenberg.at

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a. s.  www.vsvaltice.cz

 

Filharmonie Brno  www.fiharmonie-brno.cz

JazzFest Brno  www.jazzfestbrno.cz

Festival Bachův varhanní podzim   www.bachuvvarhannipodzim.cz

chlapecký sbor Boni Pueri  www.bonipueri.cz

Hudební lahůdky ops www.hudebnilahudky.cz

Hudební festival Znojmo www.hudbaznojmo.cz

Základní umělecká škola Znojmo  www.zusznojmo.cz

Základní umělecká škola Mikulov www.zus-mikulov.cz

Regionální muzeum v Mikulově  www.rmm.cz

Zemědělské družstvo Sedlec – Sedlecká vína  www.sedleckavina.cz

Galerie Konvent  www.galeriekonvent.wordpress.com

BORS a.s. www.bors.cz

Slovácký krůžek Charvatčané  www.charvatcane.cz

Multifunkční centrum Lednice  www.multifunkcnicentrumlednice.cz

Stanislav Mádl – Váš vinař  www.madlvasvinar.cz

C.E.M.A. - Central European Music Agency, str.o. www.cema-music.com

 

Partneři:

LAMA GAS & OIL, s.r.o. www.lamagroup.cz

KPM CONSULT www.kpmconsult.cz

CZECH TOURISM www.czechtourism.cz

 

MAPA MÍST HUDEBNÍCH ZASTÁVEK

 

Na místě hudebních zastávek obdržíte leták akce s mapou akce a dalšími důležitými informacemi.  

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme všem účastníkům akce Hudba na kole, aby si na místech hudebních zastávek zajistili svá kola zámkem a nenechávali v/na kole žádné osobní věci a cennosti včetně cyklo computerů nebo přileb. Pořadatel akce nenese zodpovědnost za případné poškození nebo ztrátu.

 

Kontakt:

Zdenka Kachlová

Tel: 734728752

Email: zdenka.kachlova@concentus-moraviae.cz


Kalendář festivalu

 
10.5. - 25.6. 2019

11

sobota 11.5.2019

12

neděle 12.5.2019

13

pondělí 13.5.2019

14

úterý 14.5.2019

15

středa 15.5.2019

16

čtvrtek 16.5.2019

17

pátek 17.5.2019

18

sobota 18.5.2019

19

neděle 19.5.2019

20

pondělí 20.5.2019

21

úterý 21.5.2019

22

středa 22.5.2019

23

čtvrtek 23.5.2019

24

pátek 24.5.2019

25

sobota 25.5.2019

26

neděle 26.5.2019

27

pondělí 27.5.2019

28

úterý 28.5.2019

29

středa 29.5.2019

30

čtvrtek 30.5.2019

31

pátek 31.5.2019

7

pátek 7.6.2019

Brno
ALFRED BRENDEL

11
14

pátek 14.6.2019

Lysice
DOLEŽALOVO KVARTETO

15

sobota 15.6.2019

Valtice
HUDBA NA KOLE

22

sobota 22.6.2019


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace 
 

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                       

 

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes