Česky English

Historie festivalu


23. ročník 2018

23. ročník 2018

HUMOR A HUDBA

+ více
21. ročník 2016

21. ročník 2016

Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní tradice

+ více
20. ročník 2015

20. ročník 2015

Pojďme slavit!

+ více

18. ročník 2013

18. ročník 2013

Italské slunce

+ více
17. ročník 2012

17. ročník 2012

Kouzlo čísel

+ více
16. ročník 2011

16. ročník 2011

České sny - otisky a vzpomínky

+ více
15. ročník 2010

15. ročník 2010

Baroko & jazz – dobrodružství improvizace

+ více
14. ročník 2009

14. ročník 2009

Dámy mají přednost

+ více
13. ročník 2008

13. ročník 2008

Stará hudba z Visegrádu

 

 

Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE vstupuje v roce 2008 do 13. ročníku. Pro regiony Jihomoravského kraje a Vysočiny zůstává jedinečnou hudební událostí, koná se tradičně pod záštitou hejtmanů obou krajů a patronací jej obohacují také starostové festivalových měst. Festival přispívá k rozvoji cestovního ruchu v obou regionech a svým významem překračuje hranice České republiky. Více něž třicet koncertů v průběhu měsíce června každoročně probíhá v bezmála 20 městech Jižní Moravy a Vysočiny. Festival je unikátní strukturou své organizace, festivalová města jsou jeho spolupořadateli a intenzivně se podílejí na jeho přípravě. To umožňuje starostům i kulturním pracovníkům měst pravidelně se setkávat na komunální úrovni a usnadňuje také jejich spolupráci v dalších oblastech. Festival oživuje historické památky a nabízí posluchačům možnost poznat oba kraje prostřednictvím prvotřídních koncertů v inspirativním prostředí zámků, hradů, kostelů, synagog a muzeí půvabných měst.

 

Dramaturgie

 

Dramaturgie festivalu se v roce 2008 zaměřuje na hudební život ve visegrádském regionu od středověku až do vídeňského kongresu v letech 1814-1815. Téma ?Stará hudba z Visegrádu? bude zpracováno v několika rovinách. Představíme české, slovenské, maďarské a polské skladatele, zmapujeme hudební život v tehdejších hlavních městech Praze, Bratislavě, Budě a Krakově, resp. Varšavě, zaměříme se na hudební centra mimo hlavní města včetně klášterů a znovuoživíme poklady soukromých a veřejných sbírek. Pod vedením Barbary Marie Willi přispějí k vytvoření komplexního obrazu tehdejší hudební produkce ve střední Evropě svým maďarsko-česko-slovensko-polským úhlem pohledu György Igric (Budapešť), Václav Kapsa (Praha), Adrian Rajter (Bratislava) a Marek Dyżewski (Wrocław) a obohatí ho o další, aktuální visegrádský aspekt: současnou interpretační scénu staré hudby zúčastněných zemí. Rok 1989 ukončil informační bariéru a dal prostor velké změně hudebního života ve Visegrádských zemích. Vznikla celá řada vynikajících souborů staré hudby hrajících na dobové nástroje, v ročníku 2008 proto zaostříme na soubory z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Důležitým tělesem v tomto kontextu bude určitě nově založený Visegrad Baroque Orchestra.

 

Úmyslem festivalového dramaturgického štábu je objevit a uplatnit bohatství visegrádských zemí v minulosti a současnosti. Chceme nejen připomenout hvězdné cizince ve středoevropských službách (M. Scacchi, J. J. Fux) a úspěšné emigranty z Visegrádu (Stamicové, Bendové, F. Janiewicz) nýbrž také uvádíme osobnosti, které nejsou nutně součástí všeobecných hudebních slovníků - jako například A. Jarzębski, M. Zielenski, B. Pękiel, M. Vogt, A. Reichenauer, V. Jírovec, J. A. Štěpán, F. I. A. Tůma, S. Capricornus, J. Kusser, M. Rózsavölgyi, B. Istvánffy a B. Bakfark. Důležité hudební archivy nám odkryjí, co bylo kde módní, jaké umělecké směry byly na daném místě preferované a jací skladatelé byli ve své době slavní a všudypřítomní, i když na ně hudební dějiny právem či neprávem zapomněly. Uslyšíme hudební život na dvorech v Kroměříži, Krakově, Györu, Trenčíně a znovuobjevíme prameny z Prahy, Varšavy, Budapešti a Bratislavy. Jelikož visegrádská totožnost se zakládá také na společných náboženských tradicích, budeme se věnovat jak kultu svatých (třeba sv. Alžběty maďarské či Jana Nepomuckého), tak řádovým skladatelům jakými byli například A. Mazak, K. Pelikán či K. Rabovius, P. Roškovský či P. Bajan. Silný společný rys visegrádských zemí tvoří dále jejich lidová tradice, která ovlivnila již skladatele barokní éry. Hanácká opera o zlém braniborském vojáku nebo lidové tance ze slovenské sbírky melodií, ale také skladby dvorních skladatelů s názvem ?alla pollaca?, ?alla turca? nebo ?hungarica? svědčí o důležitosti lokálních tradic a zároveň o touze překultivovaných dvořanů po přirozenosti.

 

Přejeme Vám příjemnou expedici do visegrádské minulosti a moravské přítomnosti.

 

 

Sobota 31. 5. v 19:30 hod.

Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše

 

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

 

MUSICA AETERNA

Peter Zajíček – umělecký vedoucí

 

Jiří Antonín Benda: Sinfonie č. 1 D dur

Anton Zimmermann: Serenata affetuosa pro postní dobu

Joseph Haydn: Divertimento (kasace) C dur Hob II:17

 

 

Neděle 1. 6. v 19:30 hod.

Boskovice, zámek

 

Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze

 

QUATUOR MOSAÏQUES

Erich Höbarth – 1. housle

Andrea Bischof – 2. housle

Anita Mitterer - viola

Christophe Coin - violoncello

 

Pavel Vranický: Smyčcový kvartet op. 23/5 G dur

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 74/3 g moll

Franz Schubert: Smyčcový kvartet D 173 g moll

 

 

Pondělí 2. 6. v 19:30 hod.

Moravský Krumlov, zámek, Slovanská epopej

 

Borbála Dobozy – cembalo

 

Josef Antonín Štěpán: Divertimento op. 1, č. 2

Jiří Antonín Benda: Sonáta F dur

Josef Antonín Štěpán: Sonáta G dur op. 3, č. 1

Joseph Haydn: Rondo A dur Hob. I:101

Sonáta D dur Hob. XVI:24

Sonáta D dur Hob. XVI:37

 

 

Úterý 3. 6. v 19:30 hod.

Třebíč, zámek, Kamenný sál

 

SOLAMENTE NATURALI

Miloš Valent - umělecký vedoucí

 

Josef Schreier: Opera o Landeborkovi „Kterak Landebork od Prahe z království českého ani nepškna, boďte s Bohem, hébal“

skladby ze sbírky Melodiarium Anny Szirmay-Keczer

 

 

Středa 4.6. v 19:30 hod.

Hustopeče, Evangelický kostel

 

ALLA POLLACCA

Iwona Lesniowska - soprán

Dagmar Valentová – barokní housle

Jiřina Štrynclová - barokní housle

Paulina Kilarska - varhanní positiv, cembalo

Holger Faust-Peters - viola da gamba

Stanislaw Gojny – theorba, umělecký vedoucí

 

KLENOTY POLSKÉHO BAROKA

Maciej Wronowicz, Marcin Mielczewski, Jan Podbielski, Benedykt Cichoszewski, Adam Jarzębski, Stanisław Sylwester Szarzyński, Antoni Milwid, Giovanni Battista Luparini

 

 

Čtvrtek 5. 6. v 19:30 hod.

Valtice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

KONCERT HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

ORFEO ORCHESTRA

György Vashegyi – dirigent

 

Joseph Haydn:

L’isola disabitata (Pustý ostrov), předehra

Symfonie D dur č. 75

Symfonie D dur č. 70

 

 

Pátek 6. 6. v 19:30 hod.

Náměšť nad Oslavou, zámek, knihovna

 

MUSICA FLOREA

Marek Štryncl – umělecký vedoucí

 

BAROKNÍ HUDBA ARCIBISKUPSKÉ REZIDENCE V KORMĚŘÍŽI

Johann Heinrich Schmelzer, Heinrich Ignaz Franz Biber, Carl Rosier, Daniel Speer

Pavel Josef Vejvanovský, Philipp Jakob Rittler

 

 

Sobota 7. 6. v 19:30 hod.

Bystřice nad Pernštejnem, kostel sv. Vavřince

 

Marek Toporowski – varhany

 

skladby ze sbírek z Gdańsku a Varšavy, Giovanni Picchi, Josef Norbert Ferdinand Seeger, Jan Křtitel Vaňhal, Jan Křtitel Kuchař, Marek Toporowski, August Freyer

 

 

Neděle 8. 6. v 19:30 hod.

Kyjov, kaple sv. Josefa Kalasanského

 

Ve spolupráci s Polským institutem v Praze

 

MUSICA ANTIQUA POLONIA

Wacław Golonka - umělecký vedoucí

 

HUDBA XVIII. STOLETÍ Z KLÁŠTERA PANNY MARIE V ČENSTOCHOVÉ

Marcin Józef Żebrowski, O. Eryk Brickner Ospee, Marcin Józef Żebrowski, Ludwik Mader

 

 

Pondělí 9. 6. v 19:30 hod.

Rájec-Jestřebí, zámek, Slavnostní sál

 

Václav Luks – kladívkový klavír

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasie in d KV 397

Josef Mysliveček: Sonáta D dur

Leopold Koželuh: Sonáta I D dur op. 20

František Xaver Dušek: Sonáta A dur

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta C dur KV 309

 

 

Úterý 10. 6. v 19:30 hod.

Tišnov, MěKS, Velký sál

 

Jan Jiraský – klavír

 

J. Haydn, J. L. Dusík, J. N. Hummel

 

 

Středa 11. 6. v 19:30 hod.

Mikulov, zámek, Zámecký sál

 

VISEGRAD BAROQUE ORCHESTRA

Jos Van Immerseel – dirigent

Barbara Maria Willi – kladívkový klavír

Christian Leitherer – klarinet

 

Joseph Haydn: Symfonie č. 44 „Smuteční“

Josef Antonín Štěpán: Koncert pro klavír a orchestr B dur

Jan Václav Antonín Stamic: Koncert pro klarinet F dur

 

 

Pátek 13. 6. v 19:30 hod.

Žďár nad Sázavou, kostel sv. Jana Nepomuckého

 

FRATERNITAS LITTERATORUM

Stanislav Předota – umělecký vedoucí

František Šťastný – varhany

 

DUCHOVNÍ HUDBA NA DVOŘE CÍSAŘE RUDOLFA II.

Lodovico Viadana, Philippe de Monte, Carl Luython, Mikołaj Zieleński, Bartłomiej Pękiel,

Luzzasco Luzzaschi, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Tomás de Santa María, Michael Maier

 

 

Sobota 14. 6. v 18:00 hod.

Moravský Krumlov zámecký park

 

CZALDY WALDY QUARTET (CZ)

 

TRANSKAPELA (PL)

Ewa Wasilewska, Maciej Filipczuk, Robert Wasilewski, Piotr Pniewski

 

 

Neděle 15. 6. v 16:00 hod.

Ivančice, nádvoří radnice

 

Igor Hraško (SK) – fujara

 

BEZOBRATŘI (CZ/SK)

Pavel Císarík, Jan Glembek, Marek Gonda, Petr Šebela, Klára Císaríková-Kašparová, Terézia Gabrhelová, Veronika Havlíčková

 

PACORA TRIO (SK)

Stano Palúch, Marcel Comendant, Róbert Ragan

 


Pondělí 16. 6. v 19:30 hod.

Lysice, zámek, nádvoří

 

PACORA TRIO

Stano Palúch, Marcel Comendant, Róbert Ragan

 

SOCIETAS INCOGNITORUM

Kateřina Šujanová, Daniela Tomaštíková, Eduard Tomaštík, Martin Šujan

 

Netradiční spojení renesanční vokální hudby a jazzu použité ve skladbách Jakoba Handla Galla, Clémenta Janequina a dalších

 

 

Pondělí 16. 6. v 19:30 hod.

Velké Meziříčí, zámek

 

Sirkka-Liisa Kaakinen – housle

Zbigniew Pilch – housle, viola d´amore

 

Karel Stamic: Sonáta D dur „Marlborough“ pro violu d´amore a obligátní housle

August Duranowski: Capriccio op. 15 č. 2 pro housle

Feliks Janiewicz: Divertimento „Amo tutte le belle“ pro 2 housle

Bazyli Bohdanowicz: Duo a moll pro 2 housle

Jan Baptysta Kleczynski: Variace na téma „Freut Euch des Lebens"

Joachim Kaczkowski: Duo Es dur op. 16, č. 3

 

 

Úterý 17. 6. v 19:30 hod.

Boskovice, zámecký skleník

 

CRACOVIA DANZA

COLLEGIUM MARIANUM

SOLAMENTE NATURALI

Romana Agnel, Leszek Rembowski – choreografie

Jana Semerádová – dramaturgie

Miloš Valent – koncertní mistr

Monika Polak-Luścińska – kostýmy

 

„TANCE ČTYŘ NÁRODŮ „

 

 

Úterý 17. 6. v 19:30 hod.

Rájec-Jestřebí, zámek, Slavnostní sál

 

Sirkka-Liisa Kaakinen – housle

Zbigniew Pilch – housle, viola d´amore

 

Karel Stamic: Sonáta D dur „Marlborough“ pro violu d´amore a obligátní housle

August Duranowski: Capriccio op. 15 č. 2 pro housle

Feliks Janiewicz: Divertimento „Amo tutte le belle“ pro 2 housle

Bazyli Bohdanowicz: Duo a moll pro 2 housle

Jan Baptysta Kleczynski: Variace na téma „Freut Euch des Lebens"

Joachim Kaczkowski: Duo Es dur op. 16, č. 3

 

 

Středa 18. 6. v 19:30 hod.

Náměšť nad Oslavou, zámek, knihovna

 

CRACOVIA DANZA

COLLEGIUM MARIANUM

SOLAMENTE NATURALI

Romana Agnel, Leszek Rembowski – choreografie

Jana Semerádová – dramaturgie

Miloš Valent – koncertní mistr

Monika Polak-Luścińska – kostýmy

„TANCE ČTYŘ NÁRODŮ „

 

 

Čtvrtek 19. 6. v 19:30 hod.

Slavkov u Brna, zámek, Historický sál

 

ENSEMBLE INÉGAL

Adam Viktora – umělecký vedoucí

 

Heinrich Schütz: Herr wer wird wohnen in deinen Hütten

Johann Philipp Krieger: Ich will in Friede fahren

Samuel Capricornus: Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand /Sonata a 8

Johann Philipp Krieger: Es stehe Gott auf

Heinrich Schütz: Wohl denen, die ohne Wandel leben

Giacomo Carissimi: O quam terribilis

Giovanni Antonio Rigatti: Magnificat

Samuel Capricornus: Adeste fideles

Claudio Monteverdi: Laudate Dominum

Samuel Capricornus: Rex virtutum Rex gloriae

Claudio Monteverdi: Laetatus sum

 

 

Pátek 20. 6. v 19:30 hod.

Bystřice nad Pernštejnem, Muzeum Vysočiny, podkrovní sál

 

Ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze

 

LOTZ TRIO

Róbert Šebesta – basetový roh I, umělecký vedoucí

Ronald Šebesta – basetový roh II

Andreas Fink – basetový roh III

 

Juraj Družecký: Divertimento

Johann Josef Rösler: Partita C dur

Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba, dobová úprava (vybrané části)

Anton Wolanek: Trio č. 2

Vojtěch Nudera: Divertimento č. 1

Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna, dobová úprava (vybrané části)

 

 

Sobota 21. 6. v 19:30 hod.

Dukovany, kostel sv. Václava

 

Irena Troupová – soprán

Jaroslav Tůma - kladívkový klavír

 

Václav Jan Křtitel Tomášek: Eklogy pro klavír op. 51, výběr

Václav Jan Křtitel Tomášek: Trost in Thränen, Nähe des Geliebten, Gretchen am Spinnrade

Johann Nepomuk Hummel: Rondo all´Ungherese op. 107, č. 6

Jiří Antonín Benda: Mein Thyrsis, Du fehlest mir, Von nun an, oh Liebe

Joseph Haydn: Als einst mit Weibes Schönheit, Das Leben ist ein Traum, Geistliches Lied

Jan Václav Voříšek: Sonáta b moll op. 20

Jan Václav Voříšek: Das Täubchen, Die Abschiedsträne

 

 

Neděle 22. 6. v 19:30 hod.

Kyjov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Ve spolupráci s Maďarským kulturním střediskem

 

VOCES AEQUALES

Péter Bárány, Zoltán Gavodi, Csaba Gyulai, Zoltán Mizsei, András Koncz, András Demjén

 

VILLŐ

Katalin Dobák, Kata Horváti, Ágnes Papp, Ágnes Szabó, Anna Vakler

 

„Tota pulchra es Maria…“

Gregoriánský chorál, renesanční a sardinská polyfonie s duchovními folklorními písněmi středověkého Maďarska na oslavu Panny Marie

 

 

Pondělí 23. 6. v 19:30 hod.

Hustopeče, Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele

 

VOCES AEQUALES

Péter Bárány, Zoltán Gavodi, Csaba Gyulai, Zoltán Mizsei, András Koncz, András Demjén

 

„Hudba pro maďarské královny“

Johannes Tinctoris, Johannes de Stokem, Benedictus Appenzeller, Thomas Stoltzer,

gregoriánské zpěvy ze středověkých maďarských rukopisů

 

 

Úterý 24. 6. v 19:30 hod.

Třebíč, bazilika sv. Prokopa

 

SOCIETAS INCOGNITORUM

Kateřina Šujanová - soprán

Daniela Tomaštíková alt

Eduard Tomaštík – tenor, umělecký vedoucí

Martin Šujan – bas

Elen Machová, Martin Kalista – housle

Marek Čermák – varhanní positiv

Jan Krejča – teorba

Ondřej Michal – violoncello

 

Karel Josef Einwalt: skladby ze sbírky „Vocalis Decalogus“

 

 

Středa 25. 6. v 19:30 hod.

Ivančice, Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla

 

SOL ET SEDES

Linda Keprtová, Jana Krajčovičová – soprán

Lenka Čermáková, Jana Šuplerová – alt

Tomáš Lajtkep, Ondřej Múčka - tenor

Václav Kovář, Patrik Matyášek – baryton

 

Bartłomiej Pękiel, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Venceslaus Samotuliensis, Jacobus Gallus

 

 

Čtvrtek 26. 6. v 19:30 hod.

Žďár nad Sázavou, zámek, Barokní sály

 

Peter Guľas – cembalo

 

„Musica imperialis in Posonio”

Johann Kaspar Kerll: Toccata V

Johann Joseph Fux: Capriccio 2di toni

Gottlieb Muffat: Parthia G dur

Georg Christoph Wagenseil: Divertimento D dur (M. 20)

Wenzel Raimund Birck: Partita F dur

Josef Antonín Štěpán: Divertimento B dur

 

 

Čtvrtek 26. 6. v 19:30 hod.

Slavkov, zámek, zámecká kaple

 

NOVA SILESIA

Jan Čižmář – teorba, umělecký vedoucí

Lauren Armishaw, Michaela Riener – soprán

Mathew Baker – bas

Claudia Mende, Eva Kalová – housle

Heidi Gröger – viola da gamba

Agnieszka Trawczynska-Wesołowska – varhany

 

Samuel Capricornus, Giovanni Felice Sances, Antonio Bertali, Giovanni Antonio Rigatti

 

 

Pátek 27. 6. v 19:30 hod.

Tišnov, Předklášteří u Tišnova, Porta coeli

 

Pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho

 

BORNUS CONSORT

Marcin Bornus-Szczyciński – umělecký vedoucí

Robert Lawaty, Robert Pożarski, Cezary Szyfman, Mirosław Borczyński, Stanisław Szczyciński

 

Mše svatá 27. června ke cti sv. Cyrila, biskupa Alexandrijského

Podle dominikánských rukopisů z 13. století, archivů Nejsvětější Trojice v Krakově a pařížského pojednání De Musica Jeronýma Moravského z roku 1270.

 

 

Sobota 28. 6. v 17:30 hod.

Lysice, kostel sv. Petra a Pavla

 

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT

 

ENSEMBLE PHILIPPE

Martón Rácz – umělecký vedoucí

Noémi Kiss – soprán

 

Gregor Joseph Werner: Die allgemeine Auferstehung, předehra k oratoriu

Alma Redemptoris Mater G dur

Judas Machabeus, předehra k oratoriu

Giovanni Baptista Pergolesi: Salve Regina C dur P 76

Johann Georg Albrechtsberger: Preludio g moll op. XII, č. 2

Wolfgang Amadeus Mozart: Ergo interest – Quaere superna KV 143 (73a)

Joseph Haydn: Cassatio (Divertimento) in G Hob II:2

Anonym (Joseph Haydn): Motetto de Jesu „Ad festum gaudiorum“ Hob XXIIIa:F2

 

 

Sobota 28.6. Lysice - zámek, nádvoří, 20:30


Benefiční koncert na podporu projektu „Oprav si své prkno“

Noc světel

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

BENEFIČNÍ KONCERT

 následujte nás

Facebook  RSS  Twitter  YouTube  MySpace+ více
12. ročník 2007

12. ročník 2007

České sny - "Hudební spolupráce napříč Evropou"

+ více
11. ročník 2006

11. ročník 2006

Velcí skladatelé a jejich (ne)přátelé

+ více
10. ročník 2005

10. ročník 2005

Migrace - emigrace: Cizinci v Evropských hudebních dějinách od středověku do raného romantismu

+ více

9. ročník 2004

9. ročník 2004

České sny - Czech Dreams - Tschechische Träume

+ více
8. ročník 2003

8. ročník 2003

Amerika - Evropa / Evropa - Amerika a 150 let židovských příspěvků ke světové hudbě

+ více
7. ročník 2002

7. ročník 2002

Morava a Vídeň v období baroka a klasicismu:

Stará hudba moravské šlechty

+ více
6. ročník 2001

6. ročník 2001

Klenoty slovanské hudby

+ více
5. ročník 2000

5. ročník 2000

Evropské barokní klávesy

+ více
4. ročník 1999

4. ročník 1999

Od barvy k formě - 50 let francouzské hudby 1889-1939

+ více
3. ročník 1998

3. ročník 1998

Česká hudba - hledání jistot

+ více
2. ročník 1997

2. ročník 1997

Rozhovor národů - Řekni mi, odkud jsi

+ více
1. ročník 1996

1. ročník 1996

Rozhovor staletí - dialog autentické a moderní intepretace hudby minulých stylových období

+ více

Kalendář festivalu

 
10.5. - 25.6. 2019

11

sobota 11.5.2019

12

neděle 12.5.2019

13

pondělí 13.5.2019

14

úterý 14.5.2019

15

středa 15.5.2019

16

čtvrtek 16.5.2019

17

pátek 17.5.2019

18

sobota 18.5.2019

19

neděle 19.5.2019

20

pondělí 20.5.2019

21

úterý 21.5.2019

22

středa 22.5.2019

23

čtvrtek 23.5.2019

24

pátek 24.5.2019

25

sobota 25.5.2019

26

neděle 26.5.2019

27

pondělí 27.5.2019

28

úterý 28.5.2019

29

středa 29.5.2019

30

čtvrtek 30.5.2019

31

pátek 31.5.2019

7

pátek 7.6.2019

Brno
ALFRED BRENDEL

11
14

pátek 14.6.2019

Lysice
DOLEŽALOVO KVARTETO

15

sobota 15.6.2019

Valtice
HUDBA NA KOLE

22

sobota 22.6.2019


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace 
 

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                       

 

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes