Česky English

Dramaturgie 2011


České sny - otisky a vzpomínky

 

První České sny byly v roce 2004 zamýšleny jako jednorázová mezinárodní část festivalu Concentus Moraviae, související s řadou významných jubileí skladatelů z českých zemí a také se vstupem České republiky do Evropské unie. Jejich těžiště spočívalo v repertoáru, předsevzaly si „objevovat staré skladby v zaprášených archivech či nová díla v šuplících žijících autorů.“ Velký mezinárodní hlas byl inspirací pro uspořádání druhého ročníku v roce 2007, který reflektoval ustrnutí české interpretační tradice v důsledku mnohaleté izolace českých hudebníků od dění ve světě a jejich obtížné prosazování se na mezinárodní scéně a zaměřil se proto na propojování českých umělců s jejich nejlepšími zahraničními vrstevníky.

 

V centru pozornosti Českých snů 2011 stojí čeští a v Čechách působící hudebníci a jejich vlastní hudební sny. Jakou měli motivaci pro volbu konkrétního nástroje a hudby jako svého životního poslání. Jak nasměrovalo jejich první vědomé setkání s hudbou jejich životní dráhu? Co z tehdejších emocí je i po mnoha letech a společenských proměnách stále součástí jejich uměleckého profilu?

 

Nejranější hudební vzpomínkou dramaturga Českých snů 2011 je rozhlasové vysílání Trojanova Slavíka v podání Ivana Kawaciuka. Okamžitou reakcí byl výběr houslí jako svého nástroje, ale snad ještě zajímavější je, že o mnoho let později shodou různých náhod začal sám komponovat filmovou hudbu. Náklonnost k ní čekala desítky let na svou příležitost a projevila se hned, když se vynořila. Podobné souvislosti se pokusí České sny 2011 najít a zachytit u nejlepších českých umělců dnešní doby.

 

Propojenost s předcházejícími dvěma ročníky se projeví jednak návratem k některým skladbám, vzniklým na objednávku Českých snů 2004 a 2007, jednak několika dalšími objednávkami nových děl českých autorů. Vedle toho budou pokračovat některé rozsáhlé projekty dřívějších ročníků, z nichž tím nejvýraznějším bude nastudování zbývajícího třetího dílu Responsorií Jana Dismase Zelenky, jejichž první dvě části byly nastudovány pro České sny 2004 a 2007.

 

Stejně jako oba předcházející ročníky, chtějí ale České sny 2011 opět hlavně docílit toho, aby posluchači odcházeli z každého jednotlivého koncertu s pocitem mimořádného zážitku z poslechu krásné hudby ve vynikající interpretaci.

 

Aleš Březina, dramaturg


Kalendář festivalu

 
10.5. - 25.6. 2019

11

sobota 11.5.2019

12

neděle 12.5.2019

13

pondělí 13.5.2019

14

úterý 14.5.2019

15

středa 15.5.2019

16

čtvrtek 16.5.2019

17

pátek 17.5.2019

18

sobota 18.5.2019

19

neděle 19.5.2019

20

pondělí 20.5.2019

21

úterý 21.5.2019

22

středa 22.5.2019

23

čtvrtek 23.5.2019

24

pátek 24.5.2019

25

sobota 25.5.2019

26

neděle 26.5.2019

27

pondělí 27.5.2019

28

úterý 28.5.2019

29

středa 29.5.2019

30

čtvrtek 30.5.2019

31

pátek 31.5.2019

7

pátek 7.6.2019

Brno
ALFRED BRENDEL

11
14

pátek 14.6.2019

Lysice
DOLEŽALOVO KVARTETO

15

sobota 15.6.2019

Valtice
HUDBA NA KOLE

22

sobota 22.6.2019


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace 
 

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                       

 

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes