Česky English

Dramaturgie+2011


České sny - otisky a vzpomínky

 

První České sny byly v roce 2004 zamýšleny jako jednorázová mezinárodní část festivalu Concentus Moraviae, související s řadou významných jubileí skladatelů z českých zemí a také se vstupem České republiky do Evropské unie. Jejich těžiště spočívalo v repertoáru, předsevzaly si „objevovat staré skladby v zaprášených archivech či nová díla v šuplících žijících autorů.“ Velký mezinárodní hlas byl inspirací pro uspořádání druhého ročníku v roce 2007, který reflektoval ustrnutí české interpretační tradice v důsledku mnohaleté izolace českých hudebníků od dění ve světě a jejich obtížné prosazování se na mezinárodní scéně a zaměřil se proto na propojování českých umělců s jejich nejlepšími zahraničními vrstevníky.

 

V centru pozornosti Českých snů 2011 stojí čeští a v Čechách působící hudebníci a jejich vlastní hudební sny. Jakou měli motivaci pro volbu konkrétního nástroje a hudby jako svého životního poslání. Jak nasměrovalo jejich první vědomé setkání s hudbou jejich životní dráhu? Co z tehdejších emocí je i po mnoha letech a společenských proměnách stále součástí jejich uměleckého profilu?

 

Nejranější hudební vzpomínkou dramaturga Českých snů 2011 je rozhlasové vysílání Trojanova Slavíka v podání Ivana Kawaciuka. Okamžitou reakcí byl výběr houslí jako svého nástroje, ale snad ještě zajímavější je, že o mnoho let později shodou různých náhod začal sám komponovat filmovou hudbu. Náklonnost k ní čekala desítky let na svou příležitost a projevila se hned, když se vynořila. Podobné souvislosti se pokusí České sny 2011 najít a zachytit u nejlepších českých umělců dnešní doby.

 

Propojenost s předcházejícími dvěma ročníky se projeví jednak návratem k některým skladbám, vzniklým na objednávku Českých snů 2004 a 2007, jednak několika dalšími objednávkami nových děl českých autorů. Vedle toho budou pokračovat některé rozsáhlé projekty dřívějších ročníků, z nichž tím nejvýraznějším bude nastudování zbývajícího třetího dílu Responsorií Jana Dismase Zelenky, jejichž první dvě části byly nastudovány pro České sny 2004 a 2007.

 

Stejně jako oba předcházející ročníky, chtějí ale České sny 2011 opět hlavně docílit toho, aby posluchači odcházeli z každého jednotlivého koncertu s pocitem mimořádného zážitku z poslechu krásné hudby ve vynikající interpretaci.

 

Aleš Březina, dramaturg


Kalendář festivalu

 
1.6. - 28.6. 2016

4

sobota 4.6.2016

Kyjov
PAVEL HAAS QUARTET

5

neděle 5.6.2016

Retz
PAVEL HAAS QUARTET

8

středa 8.6.2016

Tišnov
JANÁČKOVO KVARTETO

10

pátek 10.6.2016

Boskovice
VAN KUIJK QUARTET

11

sobota 11.6.2016

Ivančice
VAN KUIJK QUARTET

12

neděle 12.6.2016

18
27

pondělí 27.6.2016

Valtice
ZEMLINSKÉHO KVARTETO


televizní spot festivalu


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace  

                                                                                      za finanční podpory                                          

 

                                                                                       

 

                                                                   

 

                                                                                          

  

   mecenáš

  

               

  

                                                                                                patron 

 

                                                                                

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                              

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes