Česky English

Dramaturgie 2011


České sny - otisky a vzpomínky

 

První České sny byly v roce 2004 zamýšleny jako jednorázová mezinárodní část festivalu Concentus Moraviae, související s řadou významných jubileí skladatelů z českých zemí a také se vstupem České republiky do Evropské unie. Jejich těžiště spočívalo v repertoáru, předsevzaly si „objevovat staré skladby v zaprášených archivech či nová díla v šuplících žijících autorů.“ Velký mezinárodní hlas byl inspirací pro uspořádání druhého ročníku v roce 2007, který reflektoval ustrnutí české interpretační tradice v důsledku mnohaleté izolace českých hudebníků od dění ve světě a jejich obtížné prosazování se na mezinárodní scéně a zaměřil se proto na propojování českých umělců s jejich nejlepšími zahraničními vrstevníky.

 

V centru pozornosti Českých snů 2011 stojí čeští a v Čechách působící hudebníci a jejich vlastní hudební sny. Jakou měli motivaci pro volbu konkrétního nástroje a hudby jako svého životního poslání. Jak nasměrovalo jejich první vědomé setkání s hudbou jejich životní dráhu? Co z tehdejších emocí je i po mnoha letech a společenských proměnách stále součástí jejich uměleckého profilu?

 

Nejranější hudební vzpomínkou dramaturga Českých snů 2011 je rozhlasové vysílání Trojanova Slavíka v podání Ivana Kawaciuka. Okamžitou reakcí byl výběr houslí jako svého nástroje, ale snad ještě zajímavější je, že o mnoho let později shodou různých náhod začal sám komponovat filmovou hudbu. Náklonnost k ní čekala desítky let na svou příležitost a projevila se hned, když se vynořila. Podobné souvislosti se pokusí České sny 2011 najít a zachytit u nejlepších českých umělců dnešní doby.

 

Propojenost s předcházejícími dvěma ročníky se projeví jednak návratem k některým skladbám, vzniklým na objednávku Českých snů 2004 a 2007, jednak několika dalšími objednávkami nových děl českých autorů. Vedle toho budou pokračovat některé rozsáhlé projekty dřívějších ročníků, z nichž tím nejvýraznějším bude nastudování zbývajícího třetího dílu Responsorií Jana Dismase Zelenky, jejichž první dvě části byly nastudovány pro České sny 2004 a 2007.

 

Stejně jako oba předcházející ročníky, chtějí ale České sny 2011 opět hlavně docílit toho, aby posluchači odcházeli z každého jednotlivého koncertu s pocitem mimořádného zážitku z poslechu krásné hudby ve vynikající interpretaci.

 

Aleš Březina, dramaturg


spot festivalu


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace  

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                                                                       

 

                                                                   

 

 

                                                                                     

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                           

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes