Česky English

Holešov


datum interpret žánr
Katalog neobsahuje žádné události.

Historie města na pomezí Hané a Valašska

Území města bylo osídleno už v pravěku. Postupně se na křižovatce obchodních cest vytvořila trhová ves, o které je první zmínka v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku1141 (příp. 1134). Od druhé poloviny 13. století je Holešov městem. V roce 1366 se zde narodil významný literát, vědec, zakladatel moderní etnografie a srovnávací jazykovědy Jan z Holešova (zemř. 1436). Kolem roku 1454 vzniká v Holešově významná židovská obec. V roce 1615 zde 3 roky před stavovským povstáním dochází k násilné rekatolizaci. V Holešově v té době působil katolický kněz, v roce 1995 svatořečený Jan Sarkander (1576 – 1620). V roce 1650 se majitelem města stává hrabě Jan z Rottalu, moravský zemský hejtman. Zahajuje nákladnou stavbu obrovského reprezentačního zámku s parkem a přináší městu nebývalý hospodářský rozkvět. V letech 1658 – 1663 působí v Holešově jeden z nejvýznamnějších židovských učenců, rabín Šabbataj ben Meir ha Kohen, zvaný Šach (který je zde pochován), duchovní předchůdce chasidského směru. Za Františka Antonína z Rottalu, posledního z rodu Rottalů, 1717 – 1762, dochází k největšímu rozvoji města a místní kultury a umění. V zámku je provozována barokní opera a působí zde zámecká kapela.

 

V Holešově se narodil skladatel, kapelník, interpret a hudební teoretik František Xaver Richter (1709 – 1789). Je spoluzakladatelem tzv. “Mannheimské školy” a hudebního klasicismu.. Město Holešov v roce 2009 uspořádalo oslavy 300. let narození tohoto velikána a z nich vznikl nový festival „Musica Holešov“.

 

V roce 1814 přešlo holešovské panství sňatkem na rod hrabat Bruntálských z Vrbna, kteří panství vlastní až do dob první republiky. V druhé polovině 19. století dochází k prudkému průmyslovému, stavebnímu i demografickému rozvoji města. V Holešově žije, umírá a je zde pochován zatím postavou nejvyšší Čech, „obr“ Josef Drásal (1841 – 1886).

 

Rozvoj města pokračuje i v meziválečném období a to jak po urbanistické stránce, tak bouřlivým rozvojem zejm. dřevozpracujícího průmyslu. Za okupace je ve městě umístěna jednotka německé polní policie, jejíž velitel, major Josef Hubner jako jediný německý důstojník úzce spolupracoval s českým odbojem. Po válce byl v holešovských kasárnách umístěný 7. výsadkový pluk zvl. určení, při sovětské invazi v roce 1968 odepřel okupanty vpustit do kasáren a připravoval se na násilné osvobození představitelů státu, zatčených sovětskými vojáky.

Současný Holešov je tzv. pověřenou obcí III. stupně a je správním, průmyslovým, vzdělávacím, společenským a kulturním centrem mikroregionu Holešovsko.

 

Městské památky

Raně barokní zámek - monumentální čtyřkřídlá budova se čtyřmi šestibokými věžemi v nárožích, postavená v letech 1651 – 1674 vídeňským dvorním architektem Filiberto Luchesem, Na zámek v Holešově navazuje unikátní zámecký park, tvořený formální zahradou protknutou sítí vodních kanálů v podobě Neptunova trojzubce a krajinářskou kompozicí nazývanou „obora“ („bažantnice“).

 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - trojlodní monumentální barokní stavba s bohatou sochařskou výzdobou J. J. Schaubergera a O. Zahnera. Z celoevropského hlediska unikátní Černá kaple byla ke kostelu přistavěna v roce 1748 jako pohřební kaple nad hrobkou hrabat z Rottalu. Filiální kostel sv. Anny s komplexem trinitářského kláštera se sochařskou výzdobou B. Fritsche, oltářním obrazem od K. Palka a s kaplí sv. Flámia s nástropní malbou F. Pilze.

 

Židovské památky

Synagoga tzv. „stará“, nebo „Šachova“ byla vystavěna v roce 1560. Je to jediná dochovaná synagoga tzv. polského stylu na světě. Stěny a klenby jsou zdobeny bohatou ornamentální výmalbou s rostlinným dekorem, ovlivněným moravskými lidovými prvky a hebrejskými nápisy. Židovský hřbitov, který patří k nejrozsáhlejším a nejstarším na Moravě, vznikl ve 2. polovině 15. století. Nejstarší identifikovaný náhrobek pochází z roku 1646.

 

Tradiční akce

Hranice regionu překročily každoročně konané festivaly – Týden židovské kultury (červenec/srpen), Musica Holešov (podzim). V zámku a jeho zahradě se konají známé folklorní slavnosti, přehlídky veteránů, plesy, koncerty, výstavy moderního i starého umění.

...

www.holesov.cz

www.mks.holesov.cz

www.musicaholesov.cz

Holešovský zámek

Holešovský zámek

Holešov - náměstí

Holešov - náměstí

zámek Holešov - letecky

zámek Holešov - letecky

zámecká zahrada

zámecká zahrada

židovský hřbitov

židovský hřbitov

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes