Česky English

Kurdějov


datum interpret žánr
18.6.
úterý

META4

 

Dříve byl čistě vinařskou obcí. Zdejší víno bylo vyhledáváno vyššími vrstvami obyvatelstva. Odebíralo ho mnoho klášterů i šlechticů, kteří měli velký zájem na tom, aby zde vlastnili alespoň kousek orné půdy. Pod závojem všední současnosti má tato globálně zanedbatelná obec opravdu bohatou historii propletenou vinařstvím.

Nejstarší známky osídlení Kurdějovského údolí pochází z doby bronzové a železné. Při stavebních prací v roce 1931 zde byly nalezeny pozůstatky sídliště unětické kultury a hrob se dvěma náramky z kultury laténské. Obec Kurdějov je zmiňována od 13. století, kdy byla v majetku pánů z Boleradic. Bratři Lev a Katold z Boleradic zdědili obec od svého otce Lva staršího a stejně jako celá řada jejich pozdějších následníků s vesnicí, kterou v tehdejších mapách najdete pod jménem Curdieiow, nakládali jako s cennou obchodní komoditou.

Za značné obnosy rozprodávali zdejší půdu brněnským klášterům, které s ní obchodovali navzájem.

Kurdějov nemá a nikdy neměl klasické "starousedlíky". Byl ve středověku několikrát zcela vypleněn a vyvražděn. V roce 1921 došlo k řízenému zalidňování obce německými přistěhovalci - na 881 Němců a 16 dalších cizinců připadlo pouze 19 Čechů. Na základě Benešových dekretů se skladba obyvatelstva totálně změnila.
V roce 1948 vznikla v Kurdějově jednotřídní škola, o dva roky později bylo ustaveno JZD a obec měla 524 obyvatel. V 80letech dvacátého století byl opraven celý kostelní areál a zaveden plyn. Devadesátá léta umožnila Kurdějovu velký rozmach nejen podnikatelských, ale také soukromých aktivit.

Kurdějovl00029

Kurdějovl00029

Kurdějovl00005

Kurdějovl00005

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes