Česky English

zámek, Freskový sál


datum interpret žánr
10.6.
pondělí

JANA BOUŠKOVÁ / harfa

MARTIN NOVÁK / lesní roh

BARBARA MARIA WILLI / kladívkový klavír

 

Zámecká 1

696 05 Milotice

 

GPS souřadnice: 48°57'34.560"N, 17°8'16.439"E

 

V baroku byl Freskový sál používán jako velká letní jídelna a místo pro pořádání plesů a divadelních produkcí. Za posledních majitelů se prostora využívala ke společenským akcím, rodina zde během letní sezóny trávila odpoledne. Kvůli velké finanční náročnosti vytápění se sál na zimu zavíral.

 

Freska hlavního milotického sálu byla vytvořena roku 1725 na objednávku Karla Antonína Serényiho, jehož portrét můžete vidět nad krbem (vedle vstupu do kulečníku). Druhý portrét představuje Karla Bernarda Serényiho, posledního mužského člena tohoto rodu na Miloticích.

 

Celá freska má působit především jako oslava habsburského rodu se zdůrazněním zásluh Serenyiů pro Habsburky. Složka císařská a rodinná je v případě milotického sálu plně vyvážena. Výzdoba sálu byla zadána Františku Řehoři Ignáci Ecksteinovi, jehož podpis se nachází pod zajatým Turkem na levé straně krbu s poznámkou, že měl při dokončení fresky 36 let. Fresku lze interpretovat do podrobností po jednotlivých horizontálních celcích.

 

Freskový sál a exteriér milotického zámku jsou navzájem propojeny prostřednictvím ikonografie. Konkrétně se jedná o sochařskou výzdobu vstupní brány na mostě, o postavy Herkulů, stojících pod Pegasy, kteří byli použiti také pro vyjádření určitých idejí také na fresce v hlavním sále. Druhým příkladem je výzdoba attiky zámku, která nesla čtveřici soch, Dia, Héru, Pallas Athénu a Apollóna. Tito antičtí nebešťané se pak objevují jako hlavní aktéři v centrální části fresky.

02

02

05

05

05

05

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes