Česky English

Slavnostní zahajovací koncert


Koncert v rámci oslav 790. výročí první písemné zmínky o Boskovicích

 

Celý letošní ročník Concentu Moraviae je inspirován vztahem mezi hudbou a matematikou. Snad i proto se první koncert uskuteční druhého června a zazní na něm Zelenkova mše ke Svaté trojici pro sbor, orchestr a čtyři sólové hlasy zahrnující všech pět částí ordinária (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei). Jeden ze skvostů vrcholného baroka uvede v Boskovicích Ensemble Inégal, přední český soubor zabývající se historicky poučenou interpretací staré hudby.

 

Ensemble Inégal

Adam Viktora – umělecký vedoucí

 

program:

Jan Dismas Zelenka: Mše k poctě Nejsvětější Trojice

 

 

cena vstupenky: 300 Kč / 200 Kč

Zakoupit vstupenku

 

 

Ensemble Inégal

Od svého založení v r. 2000 se barokní soubor Ensemble Inégal profiluje jako jedinečné těleso, jehož interpretační záběr se pne od renezance až po romantizmus. Inégal – nestejný – znamená kromě proměnlivosti v obsazení také stylovou všestrannost, dramaturgickou vynalézavost a nekonvenční přístup k hledání interpretačních hodnot. Jeho předností je vytříbený výběr členů z nejlepších českých i zahraničních zpěváků a instrumentalistů. Dnes se Ensemble Inégal řadí ke špičkovým hudebním souborům, za dobu svého působení se mu podařilo vzbudit zájem hudební veřejnosti a získat mnoho nadšených ohlasů odborné kritiky v Evropě i v USA. Ensemble Inégal vydal již několik velice úspěšných CD.

 

Ensemble Inégal učinil již dvě světové nahrávací premiéry sakrálních skladeb českého barokního skladatele Jana Josefa Ignáce Brentnera (1689-1742). Autora, který byl za svého života jedním z nejúspěšnějších skladatelů středoevropské provenience a přesto postupně upadl v téměř naprosté zapomnění.

V roce 2005 vznikla ve hvězdném obsazení první CD nahrávka oratoria Il serpente di bronzo (Bronzový had) jednoho z největších zjevů evropské barokní hudby, fenomenálního českého skladatele Jana Dismase Zelenky. Vedle mnoha skvělých ohlasů z celého světa, získala nahrávka také prestižní ocenění francouzského hudebního časopisu Diapason.

 

Na konci roku 2007 představuje soubor svému publiku další CD s hudbou J.D.Zelenky, tentokrát Litanie Lauretanae „Consolatrix afflictorum“ a ve světové nahrávací premiéře Missu purificationis BVM , koncipovanou jako missa solemnis s velkolepým nástrojovým obsazením.

 

Pro rok 2009 připravil Ensemble Inégal vydání dalších světových premiér. Spolu se souborem Pražští barokní sólisté nahrál duchovní skladby Antonia Vivaldiho dochované výhradně v českých archivech. Některé z těchto Vivaldiho děl se dochovaly v Čechách v dobových opisech, zachycujících unikátní rané verze nahraných kompozic. Z jiných zahraničních zdrojů se pak dochovaly tyto skladby jen v novějších, autorem později upravených verzích. Díky velkému zájmu o Vivaldiho hudbu v Čechách v 1. polovině 18. století byly pouze zde zachovány jeho skladby, jež by hudební svět dneška nikdy nepoznal.

 

Jedním z nejambicióznějších projektů na poli staré hudby v r. 2009 bylo bezesporu i koncertní provedení a CD nahrávka velkolepé svatební kantáty geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky - Il Diamante, známé také jako Serenata. Jednalo se o první provedení v její původní, nedávno objevené podobě z r. 1737.

 

Ensemble Inégal intenzivně koncertuje na festivalech v Čechách i v zahraničí a pokračuje v úspěšné nahrávací činnosti, jejíž těžiště spočívá v oživování skvělých hudebních děl, které na své znovuobjevení zatím stále čekají. Důkazem o kvalitě jedinečného hudebního seskupení Ensemble Inégal je i bezpočet pozvání na prestižní české i zahraniční festivaly např. v Belgii (Bruggy), Holandsku (Utrecht), Rakousku, Německu, Chorvatsku, Čechách (Pražské Jaro), ve Španělsku a dalších.

 

 

Adam Viktora

Vystudoval Konzervatoř v Plzni a Akademii múzických umění v Praze. Vzdělání si dále rozšířil soukromým studiem u Ch. Bosserta a na mistrovských interpretačních kurzech např. u Tagliaviniho, Erickssohna, Koimanna a Haselböcka. Jako dirigent, varhaník, hráč na harmonium či sbormistr vystupoval na hudebních festivalech u nás i v zahraničí, jeho koncertní činnost ho zavedla do většiny evropských zemí, přednášel a koncertoval na varhanních kongresech ve Švédsku a Chorvatsku, nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi. Velký zájem věnuje studiu historických varhan a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan, publikuje v českém i zahraničním odborném tisku a aktivně spolupracuje na mezinárodním projektu “Varhany - evropská kulturní hodnota”. Je ředitelem Českého varhanního festivalu. Od r. 1998 vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a od roku 2007 také hudební teorii na Pražské konzervatoři. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal, s nímž natočil několik velmi úspěšných CD s nově objevenými díly českých barokních skladatelů.

...

www.inegal.cz

Ensemble inegal

Ensemble inegal

Ensemble inegal

Ensemble inegal

Ensemble inegal

Ensemble inegal

Ensemble inegal

Ensemble inegal

Adam Viktora

Adam Viktora

 

následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace 
 

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                       

 

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes