Česky English

2007


XII.ROČNÍK MHF 13 MĚST CONCENTUS MORAVIAE


31. 5. - 30. 6. 2007


České sny - "Hudební spolupráce napříč Evropou"

 

Mimořádný ohlas akce Českých snů 2004 podnítil zvýšení zájmu interpretů o méně známé prvotřídní skladatele pocházející z českých zemí, jako např. o J. W. Kalliwodu, Antonína Rejchu, ale také o méně známá díla skladatelů, kteří již vstoupili do obecně uznávaného kánonu klasiků české hudby. Podařilo se napomoci vzniku několika nových děl českých skladatelů mladé a střední generace, která potvrdila své kvality řadou popremiérových uvedení. České sny 2004 propojily dvě generace českých hudebníků a představily vedle mezinárodně uznávaných mladých českých interpretů a souborů také ty, kteří na zahraniční pódia teprve vstupují. A vzbudily zájem o českou hudbu a českou kulturu vůbec. Uspořádání druhého ročníku Českých snů tedy považujeme za logické pokračování započaté cesty.

 

V roce 2007 se zaměřujeme více na interprety, než na objevování nových či zapomenutých skladeb. Vede nás k tomu realistický pohled na situaci českých výkonných umělců ve světě. Následky mnoha desítek let izolace naší země od většiny zemí světa ve druhé polovině 20. století jsou totiž stále citelné. Poslední silná generace českých interpretů, kterým bylo umožněno rozvinout světovou kariéru, vyrostla ještě před 2. světovou válkou a do hudebního života vstoupila ve 40. a raných 50. letech. Patří k ní například Josef Suk, Zuzana Růžičková, Smetanovo kvarteto nebo Česká filharmonie. Kariéry těchto umělců a souborů sice také podléhaly centrálnímu řízení a potupnému schvalování všech zahraničních cest, ale v zájmu zachování tváře se tehdejší režim do nich nemohl vměšovat příliš viditelně. Jako odměnu si za to bral většinu jejich honorářů.

 

Pod příkrovem této zdánlivě normální situace však nedostala příležitost k rozvinutí světové kariéry už žádná další generace českých výkonných umělců. Chyběla jim k tomu zejména volnost pohybu, normální kontakt se zahraničními agenty a nahrávacími společnostmi, možnost studovat u pedagogů jejich volby a navštěvovat mistrovské kurzy kdekoliv a kdykoliv, obecně se zhoršil jazykový základ a v důsledku zhoršující se hospodářské situace též možnost zvát renomované zahraniční umělce na naše koncertní pódia a vyplácet jim odpovídající honoráře.

 

Nedostatek kontaktu se světem způsobil, že ustrnul i vývoj českého interpretačního umění. Naše hudební školství se zaseklo na principech 19. století, orientovaného na biflování a na rozvoj mechanického rozvíjení technických schopností. Čeští hudebníci se postupně odnaučili interpretovat soudobou hudbu. Na opačném konci spektra zase nezachytili mohutný nástup historicky poučené interpretace, která postupně ovlivnila přístup k hudbě všech období novodobých dějin včetně 19. století. Ve srovnání s většinou západoevropských zemí, ale také s Maďarskem, se ona příslovečná česká hudebnost postupně stávala iluzí a česká interpretační škola se proměnila v imaginární muzeum poloviny 20. století.

 

Od převratu se mnohé změnilo. Čeští hudebníci studují v zahraničí, jezdí na mistrovské kurzy, rozvíjejí své kariéry v zahraničních souborech. Jedním z našich témat je tedy navazování nových partnerství s mladými umělci z celé Evropy, v některých případech s již renomovanými hudebníky. Rádi bychom jim též otevřeli nová koncertní pódia, popřípadě navázali na jejich úspěšná zahraniční vystoupení v rámci prvního ročníku Českých snů.

 

V Českých snech 2007 bude opět významně zastoupen český repertoár, nicméně otevřou se i skladbám pocházejícím z jiných zemí. Jestliže jedním z důležitých motivů předchozího ročníku bylo začleňování méně známých skladeb a skladatelů do koncertního repertoáru, v Českých snech 2007 se zaměřujeme spíše na vrcholná obecně uznávaná díla a jejich kontextualizaci. Chtěli bychom tímto způsobem zintenzívnit nejen přenášení českého repertoáru do zahraničí, ale také uplatňování českých interpretů mimo hranice naší republiky. I tentokrát budeme usilovat o několik dramaturgických objevů z repertoáru hudby dřívějších staletí a objednáváme několik nových děl od skladatelů soudobých. Vracíme se též ke skladbám, které pro nás vytvořili mladí autoři pro České sny 2004.

 

Základem Českých snů 2007 bude tradičně festival Concentus Moraviae, během kterého se uskuteční cca 35 koncertů v řadě moravských měst. Na ně naváže cca 150 koncertů v řadě evropských zemí, z nichž některé se uskuteční na stejných místech, jako v roce 2004, ale přibude k nim řada nových destinací. Některá zahraniční vystoupení budou natočena tamními nahrávacími firmami a vysílána v rozhlase, popřípadě vyjdou na CD.

 

Vedle špičkové prezentace profesionálních umělců se budou České sny 2007 věnovat významnou měrou i prezentaci podhoubí české hudební kultury. Na koncertech v Česku i v zahraničí se představí soubory a sólisté ze Základních uměleckých škol. Chtěli bychom tak v době sílícího jednostranného příklonu k materiálním stránkám života zdůraznit zásadní význam těchto mediálně nenápadných škol pro celkovou kultivaci českých zemí.

 

Aleš Březina, dramaturg

 

 

 

27.5. Rájec - Jestřebí - koncert Základní umělecké školy, Kostel Všech svatých , 16:00

P. I. Čajkovskij, L. Mozart, F. J. Gossec, B. Marcello, J. Küffner, J. Bach, V. Říha, D. Martin

 

 

30.5. Třebíč - koncert Základní umělecké školy, Divadlo Pasáž, 17:00

M. Dvořák, G. Ph. Händel, A. Vivaldi, J. Suk, G. Böhm, G. Finger, Ignác a Anton Böck,F. Churchil, V. Fortin, N. Sedaka, L. van Beethoven, C. Debussy, M. Dvořák, B. Halley, J. Lennon, P. MacCartney

 

31.5. Třebíč - zámek, Kamenný sál, 19:30

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

Talichův komorní orchestr

Jan Talich - dirigent

Sonia Wieder-Atherton - violoncello

Zuzana Lapčíková - cimbál

 

Bohuslav Martinů: Partita pro smyčce

Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a smyčce (ar. J. Teml)

Židovská píseň pro violoncello a smyčce (ar. S. Wieder-Atherton, orch. F. Krawczyk)

Witold Lutoslawski: Grave pro violoncello a smyčce

Albert Roussel: Petite Suite op. 39 pro orchestr

Sergej Prokofjev: Prchavé vidiny op. 22 (ar. R. Barshai)

 

 

 

1.6. Rájec - Jestřebí - kostel Všech svatých, 19:30

Roman Janál - baryton

Wacław Golonka - varhany

 

J. Brahms: Preludium a fuga g-moll pro varhany

J. Brahms: „Vier ernste Gesänge“ pro baryton a varhany

M. Surzyński: Variace na téma polské duchovni písně „Svatý Bože“ op. 38 pro varhany

M. Surzyński: Capriccio pro varhany

A. Dvořák: Biblické písně op. 99 pro baryton a varhany

 

 

2.6. Boskovice - zámek, 19:30

Capella Apollinis

Barbara Maria Willi - cembalo, umělecká vedoucí

Sergio Azzolini - fagot

Jana Semerádová - flétna

 

A. Jiránek: Koncert F-dur pro fagot a orchestr

J. A. Benda: Koncert D-dur pro kladívkový klavír a smyčce

A. Jiránek: Koncert g-moll pro fagot a orchestr

L. van Beethoven: Romanze

C. Stamitz: Koncertantní sinfonie provedená ve Versailles pro flétnu, fagot a orchestr

 

 

3.6. Hustopeče - koncert Základní umělecké školy, Evangelický kostel, 17:00

E. Hradecký, D. Harvan, M. Pešek, J. Ježek, L. Janáček, B. Martinů, V. Blodek, V. Lejsek, J. Laburda, Z. Fibich, J. Havlík

 

 

3.6. Hodonín - Masarykovo muzeum, Sál Evropa, 19:30

BABORÁK ENSEMBLE

Roman Patočka - 1. housle

Aida Shabuova - 2. housle

Jiří Žigmund - viola

Hana Baboráková - cello

Radek Baborák a Jan Musil - lesní rohy

 

 

Georg Phillip Telemann - Koncert č.3 Es dur pro dva lesní rohy a smyčce

Antonín Rejcha - Grand trio pro dva lesní rohy a bas

Wolfgang Amadeus Mozart - Ein musikalischer Spass F dur, KV 522

Georg Phillip Telemann - Koncert č.4 F dur pro dva lesní rohy a smyčce

Karel Stamitz - Trio Es dur pro hornu, housle a violoncello

Ludwig van Beethoven - Sextet pro smyčcové kvarteto a dva lesní rohy op. 81b

 

 

4.6. Moravský Krumlov - zámek, Slovanská epopej, 19:30

Škampovo kvarteto

Laurène Durantel - kontrabas

 

J. Haydn: Smyčcový kvartet č. 5, op. 76

L. van Beethoven: Smyčcový kvartet op. 95

A. Dvořák: Kontrabasový kvintet op. 77

 

 

5.6. Hustopeče - evangelický kostel, 19:30

Škampovo kvarteto

Laurène Durantel - kontrabas

 

J. Haydn: Smyčcový kvartet č. 5, op. 76

L. van Beethoven: Smyčcový kvartet op. 95

A. Dvořák: Kontrabasový kvintet op. 77

 

 

6.6. Mikulov - koncert Základní umělecké školy, zámek, Nástupní sál, 16:30

J. Pavel, K. Bendl, A. Dvořák, B. Smetana, J. Zach, A. Fils, P. Haas, V. Novotný

 

 

6.6. Ivančice - kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30

Roman Janál - baryton

Wacław Golonka - varhany

 

J. Brahms: Preludium a fuga g-moll pro varhany

J. Brahms: „Vier ernste Gesänge“ pro baryton a varhany

M. Surzyński: Variace na téma polské duchovni písně „Svatý Bože“ op. 38 pro varhany

M. Surzyński: Capriccio pro varhany

A. Dvořák: Biblické písně op. 99 pro baryton a varhany

 

 

7.6. Náměšť n. Oslavou - zámek, knihovna, 19:30

Sharon Kam - klarinet

Ludmila Peterková - klarinet

Irina Kondratěnko - klavír

 

F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncertní kus d-moll pro dva klarinety a klavír č. 2 op. 114

J. Filas: Úsměvy a slzy, triová sonáta pro dva klarinety a klavír

F. Poulenc: Sonáta pro klarinet a klavír

F. Poulenc: Sonáta pro dva klarinety

R. Schumann: Fantazijní kusy pro klarinet a klavír op. 73

F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncertní kus f-moll pro dva klarinety a klavír č. 1 op. 113

 

 

8.6. Slavkov u Brna - zámek, Historický sál, 19:30

Sharon Kam - klarinet

Ludmila Peterková - klarinet

Irina Kondratěnko - klavír

F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncertní kus d-moll pro dva klarinety a klavír č. 2 op. 114

J. Filas: Úsměvy a slzy, triová sonáta pro dva klarinety a klavír

F. Poulenc: Sonáta pro klarinet a klavír

F. Poulenc: Sonáta pro dva klarinety

R. Schumann: Fantazijní kusy pro klarinet a klavír op. 73

F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncertní kus f-moll pro dva klarinety a klavír č. 1 op. 113

 

 

9.6. Kyjov - Milotice - koncert Základní umělecké školy, zámek, 17:00

J. A. Benda, S. Barber, J. G. Albrechtsberger, F. Schubert

 

 

9.6. Velké Meziříčí - zámek, 19:30

Monika Knoblochová - cembalo

Carlo Jans - flétna

Adéla Štajnochrová - housle

 

M. Roesgen-Champion: Sonáta pro flétnu a cembalo

J. Francaix: L‘Insectarium pro cembalo

E. Bozza: Image pro flétnu

B. Martinů: Promenády pro flétnu, housle a cembalo

D. Milhaud: Sonáta pro cembalo a housle

B. Martinů: Sonáta pro cembalo

J. Ibert: Dvě interludia pro flétnu, housle a cembalo

 

 

10.6. Brno - Besední dům, 19:30

Ve spolupráci s Filharmonií Brno

 

Martina Janková - soprán

Barbara Maria Willi - kladívkový klavír

 

Mozart, Haydn a jejich čeští kolegové

 

V. J. Tomášek: An den Mond, op. 56

L. Koželuh: Spira pur, Sento amor z cyklu písní na texty Pietra Metastasia, op. 31

W. A. Mozart: Das Veilchen, Abendempfindung,

W. A. Mozart: Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte

J. J. Rösler: Arietta Il niente, Herbstlied, An die Entfernte, La Verità

J. Haydn: O tuneful voice, The spirit´s song

J. V. Voříšek: An Sie, Liebe, Die Abschiedsträne

J. W. Kalliwoda: Frühlings Wanderschaft, op. 172

 

 

10.6. Žďár n. Sázavou - Městské divadlo, 19:30

Martin Kasík, Kristina Kasíková - klavír

Jan Šťastný - korespondence A. Dvořáka, J. Brahmse a F. Simrocka

 

A. Dvořák: Slovanské tance op. 46, výběr

J. Brahms: Uherský tanec č. 6 Des-dur, Intermezza A-dur a es-moll z 6 Klavierstücke

 

 

11.6. Moravský Krumlov - koncert Základní umělecké školy, galerie v Knížecím domě, 17:00

B. M. Černohorský, J. E. A. Koželuh, B. Martinů, C. Caccini, A.Vivaldi, F. Chopin. Jan Kř. Vaňhal, W.A.Mozart, J. Haydn, G. Sammartini, A. Scarlatti, J. Vrbka, J. Janíček, J. Joplin, E. Hradecký, Diabelli, J. Ježek, J. Inglesias

 

 

11.6. Lysice - zámek, Velký salón, 19:30

Jiří Vodička - housle

Adam Skoumal - klavír

 

E. Zámečník: Motto perpetto

W. Lutoslawski: Subito

L. Janáček: Sonáta

B. Martinů: Sonáta č. 3, H. 303

 

 

 

11.6. Bystřice n. Pernštejnem - hrad Pernštejn, Rytířský sál, 19:30

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem

Jana Boušková - harfa

Ana Ioana Oltean - flétna

Milan Radič - viola

 

M. Ravel: Sonatina pro flétnu, violu a harfu

C. Debussy: Sonáta pro flétnu, violu a hrafu

A. Jolivet: Petite suite pro flétnu, violu a harfu

P. Zemek: "O Kráse pozemské a Kráse ráje"

N. Currier: A Sambuca Sonata

 

 

12.6. Ivančice - koncert Základní umělecké školy,sál ZUŠ A. Muchy, 19:00

B. Martinů, J. Hanuš, B, Britten, M. Tesař, P. Malý, A. Corelli, J. J. Quantz, V. Blodek, C. Debussy, A. Dvořák, J. I. Linek

 

 

 

12.6. Mikulov - zámek, Zámecký sál, 19:30

KONCERT HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Pražská komorní filharmonie

Kaspar Zehnder - dirigent

Jiří Bárta - violoncello

 

A. Roussel: Concerto pour petit orchestre op. 34

B. Martinů: Koncert č. 1 pro violoncello a orchestr, H. 196

L. van Beethoven: Symfonie č. 2

 

 

13.6. Velké Meziříčí - koncert Základní umělecké školy, koncertní sál Jupiter clubu, 19:00

B. Martinů, B. Smetana, A. Dvořák, D. Vrchoslav, P. Malý, H. Purcell, J. W. Duarte, S. Joplin, G. B. Somis, F. Schubert, M. Moszkowski, J. K. Vaňhal

 

 

13.6. Tišnov - Předklášteří u Tišnova - Porta coeli, 19:30

Capilla Flamenca, Dirk Snellings - umělecký vedoucí

Schola Gregoriana Pragensis, David Eben - umělecký vedoucí

Barbara Maria Willi - varhany

 

"Salve Mater, Salve Jhesu"

 

 

 

14.6. Bystřice nad Pernštejnem - koncert Základní umělecké školy, Kulturní dům, velký sál, 18:00

J. Pauer, J. K. J. Neruda, F. Drdla, S. Bagara, V. Kohel, V. Trojan, B. Martinů, V. Tuček, M. Richter, J. Rada, E. Zámečník, A. Dvořák, M. Dvořák, J. Kšica, B. Smetana

 

 

 

14.6. Ivančice - Besední dům, 19:30

Akademia Quartet

Karel Košárek - klavír

 

Martinů: Klavírní kvintet č. 1, H. 229

Bartók: Smyčcový kvartet č. 1 a-moll, op. 7

Dvořák: Klavírní kvintet A-dur op. 81

 

 

 

15.6. Náměšť n. Oslavou - zámek, knihovna, 19:30

Ensemble Paul Klee

Pierre Sublet - umělecký vedoucí

 

Pierre Sublet – umělecký vedoucí/ artistic leader

 

v jednání - mezzosoprán

Kaspar Zehnder - flétna

Jan Souček – hoboj

Jindřich Pavliš – klarinet

Rachel Kolly d’Alba – housle

Petr Benda – housle

Stanislav Svoboda - viola

Matthias Schranz - violoncello

Eva Aroutunian – klavír

Kateřina Bendová – harfa

 

 

F. Martin: quatre sonnets de cassandre

J. Novák: VII Metamorphoses in Pastorale L.v.B.

M. Kabeláč: Sonatina

H. Holliger: Lieder ohne Worte

M. Srnka: Moldau remixed

J. Kocher: „Harmonie mit schräger Dämpfung und Sopranbimbo“

 

 

16.6. Boskovice - koncert Základních uměleckých škol Boskovice a Letovice, prostranství před zámeckým skleníkem, 15:30

promenádní koncerty; jazzové a taneční skladby známých autorů (J. Ježek, L. Bernstein, J. Dehan, J. Williams, G. D. Wise, G. Douglas)

 

 

16.6. Boskovice - letní kino, 21:00

NOC SVĚTEL

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Karel Košárek - klavír

 

Rhapsodie v modrém pokoji

George Gershwin & Jaroslav Ježek – dva muži mezi nebem a jazzem

 

George & Ira Gershwin: Nice Work If You Can Get It

George & Ira Gershwin: They Can’t Take That Away From Me

George & Ira Gershwin: I’ll Build A Stairway To Paradise

George & Ira Gershwin: The Man I Love

George & Ira Gershwin: I Got Rhythm

George & Ira Gershwin: Oh, Lady Be Good

Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec + Jan Werich: Strejček hlad

Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec + Jan Werich: Vyznání lásky

Jaroslav Ježek: Bloody Moon Rhapsody

Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec + Jan Werich: A týden uplynul

Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec + Jan Werich: Ezop a brabenec

Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec + Jan Werich: Tři strážníci

Jaroslav Ježek: Carioca sol y umbra

Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec + Jan Werich: Tmavomodrý svět

George Gershwin: Rhapsody in Blue

George & Ira Gershwin: Summer Time

George & Ira Gershwin: Bugatti Step

A další …

 

 

18.6. Moravský Krumlov - zámek, Slovanská epopej, 18:00

Kantiléna

Jakub Klecker - sbormistr

 

Leoš Janáček: Lidová nocturna

Viktor Kalabis: Dětské písně (výběr z cyklu)

Václav Trojan: Vesna (z cyklu Špalíček)

Petr Eben: O vlaštovkách a dívkách (výběr z cyklu)

Klement Slavický: Ptačí rok (výběr z cyklu)

Bohuslav Martinů: Hlásání pasaček

Bohuslav Martinů: Zavírání lesa

Bohuslav Martinů: Špalíček (výběr z baletu)

 

 

19.6. Boskovice - koncert Základní umělecké školy, sál ZUŠ Boskovice, 17:00

C. Debussy, F. Mendelson, M. P. Musorgskij, S. Rachmaninov, J. Suk, H. Berens

 

 

19.6. Kyjov - Milotice - zámek, Freskový sál, 19:30

Pavel Haas Quartet

 

L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1

P. Haas: Smyčcový kvartet č. 3

L. van Beethoven: Smyčcový kvartet a-moll, op.132

 

 

20.6. Slavkov u Brna - zámek, Historický sál, 19:30

Chloë Hanslip - housle

Jiří Bárta - violoncello

 

B. Martinů: Duo č. 1 pro housle a violoncello, H. 157

Z. Kodály: Duo pro housle a violoncello op. 7

M. Ravel: Sonáta pro housle a violoncello

 

 

20.6. Tišnov - koncert Základní umělecké školy, sál MěKS, 19:30

A. Dvořák, J. L. Dusík, B. Smetana, J. A. Benda, B. Martinů, V. Novák, L. Janáček, P. Eben, F. X. Dušek, A. Piazzolla, L. van Beethowen, W. Corbett

 

 

 

21.6. Rájec - Jestřebí - zámek, Slavnostní sál, 19:30

Talichovo kvarteto

Lars Anders Tomter - viola

 

W. A. Mozart: Smyčcový kvartet B-dur „Lovecký“, KV 458

J. W. Kalliwoda: Smyčcový kvartet č. 2 A-dur, op. 62

A. Dvořák: Smyčcový kvintet Es-dur, op. 97

 

 

22.6. Velké Meziříčí - zámek, nádvoří, 19:30

EWAVE

Epoque Wajsar Vermelho

 

David Balakrishnan - Spider dreams

Petr Wajsar - Tee De Tee

Bill Carey - You've changed

Petr Wajsar - Wave's Wave

Jimmy Hendrix - Gypsy eyes

Petr Wajsar - Tuitytuityutyu song

Petr Wajsar - Středověká

 

22.6. Tišnov - Předkláštěří u Tišnova - Porta coeli, 19:30

Boni pueri

Marek Štryncl - dirigent

Pavel Černý - varhany

 

J. D. Zelenka: Responsoria

B. M. Černohorský

 

 

23.6. Lysice - zámek, nádvoří, 19:30

Na podporu projektu "Oprav si své prkno"

Camael

 

české, moravské, slovenské a skotské písně v osobitém aranžmá

 

24.6. Náměšť nad Oslavou - Koncert Základní umělecké školy, zámek, knihovna, 17:00

B. Martinů, L. Janáček, J. Suk, J. V. Kalivoda, J. Haydn, J. K. Vaňhal, J. V. Stamic

 

 

25.6. Valtice - kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30

Za podpory Mezinárodního visegrádského fondu

Ve spolupráci s Mezinárodní letní školou staré hudby Valtice

 

Visegrad Baroque Orchestra

Marek Štryncl - dirigent

Ars Brunensis Chorus, Dan Kalousek - sbormistr

Noémi Kiss - soprán

Britta Schwarz - alt

Markus Brutscher - tenor

Tomáš Král - bas

 

J. D. Zelenka: Symphonia (předehra) z oratória Sub olea pacis D-dur

J. D. Zelenka: Laudate pueri D-dur ZWV 81 žalm pro bas

J. D. Zelenka: Confitebor tibi Domine c-moll ZWV 71, žalm 110 pro bas

F. X. Brixi: Varhanní koncert D-dur

C. P. E. Bach: Magnificat D-dur Wq 215

 

 

26.6. Hustopeče - Kulturní dům, 19:30

Duo Ardašev - klavír

 

B. Smetana: Má vlast

 

27.6. Třebíč - Kamenný sál, 19:30

Jan Talich - housle

Alexander Besa - viola

Jiří Bárta - violoncello

Jana Boušková - harfa

Ludmila Peterková - klarinet

Karel Košárek - klavír

 

I. Stravinskij: Příběh vojáka, autorova úprava pro housle, klarinet a klavír

V. Kučera: Romanetto

P. Zemek: Variace na Inkantace B. Martinů pro violoncello, klavír a harfu

B. Bartók Kontrasty pro klarinet, housle a klavír

B. Martinů: Komorní hudba č. 1

 

 

28.6. Žďár n. Sázavou - zámek, Barokní sály, 19:30

Šárka Čurdová-Trompé - flétna

Fedor Teunisse - bicí nástroje

Martin Opršál - marimba

 

L. Harrison: Koncert

C. Debussy: Syrinx

P. Gavlasová: nová skladba

A. Piazzola: Tango Etude

A. Piazzola: The History of the Tango

K. Růžičková: skladba pro marimbu sólo

V. Globokar: Corporel

T. Veldhuis: Jungle Heart

 

 

29.6. Bystřice n. Pernštejnem - Kulturní dům, 19:30

Pavel Šporcl - housle

Petr Jiříkovský - klavír

 

B. Martinů: Intermezzo pro housle a klavír, H. 261

A. Dvořák: Sonáta housle a klavír F-dur op. 57, B 106

G. Gershwin/J. Heifetz: Transkripce z opery Porgy and Bess

E. W. Korngold: Suita z „Much Ado about Nothing“, op. 11

 

 

30.6. Kyjov - Kulturní dům, 19:30

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Pěvecké sdružení moravských učitelů

Lubomír Mátl - dirigent

 

L. Janáček: Ach vojna, Dež viš, Klekánica, Kantor Halfar, Maryčka Magdonova, Sedmdesát tisíc, Potulný šílenec

P. Křížkovský: Utonulá, Rozchodná, Čáry, Odpadlý od srdca, Šatečka, Dar za lásku


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace 
 

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                       

 

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes