Česky English

2002


VII. ročník

1.6. 2002 - 2.7.2002

Morava a Vídeň v období baroka a klasicismu

Stará hudba moravské šlechty


 

Dramaturgie

 

Concentus Moraviae 2002 představuje dosud ojedinělý pokus, hudební život určité dějinné epochy na území Moravy nejenom zmapovat, nýbrž současně i - v novějších dějinách zničené - kulturní souvislosti rekonstruovat.

Ve stínu turistického magnetu Prahy a odděleny od někdejší "zemské matky" Vídně státní hranicí, netěší se dosud poklady Moravy zájmu, jaký by zasloužily. Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae je v roce 2002 zcela zaměřen na objevování hudební a architektonické minulosti tohoto území i jeho historických dějů. 13 moravských měst dává k dispozici své nejmarkantnější historické stavby a nechává za podpory šlechtických rodů - které dnes stejně jako v minulosti mají k těmto požehnaným krajinám vztah - zaznít ve více než třech desítkách koncertů, právě oněm dílům, která zde kdysi na objednávku vznikla, byla uložena do archivů a jejich existence se zaregistrovala a hlavně se tu hrála. Poněvadž obzvláště po bitvě na Bílé hoře se Morava dostala zcela pod vliv Vídně a naopak nejlepší moravští tvůrci hudebních nástrojů, skladatelé i hudebníci se ocitli v silovém poli neobyčejně přitažlivého habsburského magnetu, měla by v těsné spolupráci s rakouskými institucemi být obnovena právě ta kulturní jednota, jež během novějších dějin tak citelně utrpěla. Vějíř moravských pořadatelů obohatí tento rok vedle habsburské stolice Vídně i dolnorakouský zámek Riegersburg, čímž bude symbolicky možné na tradici dávné vzájemnosti moravských a rakouských šlechtických rodů znovunavázat.

 

Festival se bude odehrávat výlučně v obzvláštně krásných historických prostorách - od morbidního půvabu dittrichštejnské hrobky pod zámkem v Mikulově, přes Santiniho hvězdicové, barokně avantgardistické řešení kostela ve Žďáře nad Sázavou (pod ochranou UNESCO) až po jedinečný moravský příklad barokní židovské zdobnosti v synagoze z roku 1700 v Třebíči. Neobyčejně živá komunikace s Prahou, Vídní či přes císařskou rodinu též s Itálií a v neposlední řadě i strategicky příznivá poloha historického regionu - jemuž se při cestě z Východu na Západ a ze Severu na Jih nemohl nikdo vyhnout - způsobily, že hudební dějiny Moravy svým významem hranice země daleko přesahují. Nejenom velikáni hudebních dějin od Palestriny přes Fuxe a Carissimiho po Pergolesiho, od Händela přes Glucka, Wagenseila či Haydna po Salieriho a Mozarta dodávají sbírkám dvorních kapel, klášterů a kostelů lesk, ale jsou to i rarity - v nichž se jedinečným způsobem odrážejí významné události evropských dějin - co podněcuje a uspokojuje srdce objevitele. Bude se zajisté jednat o malé dramaturgické lahůdky, jestliže přímo na autentickém místě ve Slavkově zazní na kladívkovém křídle hudební popis Bitvy tří císařů od G. Riegera anebo když v písni o princi Evženovi Savoyském a v opeře o zlém soldátu pruském Landeborkovi, uslyšíme ozvěnu tureckých či pruských vojen.

 

V inventářích velkých moravských sbírek, v archivech augustiniánského řádu a v kostele svatého Jakuba v Brně anebo v haukvitzovském archivu v Náměšti nad Oslavou či ve fondu arcibiskupa Carla Liechtensteina-Castelcorna v Kroměříži - největší a nejvýznamnější sbírce z druhé poloviny 17. století ve střední Evropě - se dá číst jako v protokolech vídeňského dvorského života. Jména jako Ebner, Sances, Poglietti, Fux, Caldara, Haydn, Mozart a Beethoven svědčí o pozorném sledování a vnímání nejnovějších hudebních proudů z hlavního města na Dunaji. Vedle toho je ale možno najít doklady ryze české hudební kultury: Sacra et litaniae Adama Michny z Otradovic z poloviny 17. století, skordaturské sonáty pražského skladatele Vojty z Biberovy doby, bezpočet Brixiho, Vaňhalových, Vranitzkého, Štepánových a Kramářových děl z 18. století, nemluvě o půvabných žesťových adaptacích opery augustiniána Sedláře z počátku 19. století. Některé sbírky obsahují mimoto autografy a tisky, které není možné najít nikde jinde. Do těchto patří slavná "Sonata rappresentativa" se svým napodobováním zvířat, "uprchlého bobra", jak na adresu - z Kroměříže náhle zmizelého - houslového virtuóza poznamenává rozzlobený kníže Liechtenstein-Castelcorno, řada baletů a sonát vídeňského dvorního skladatele J. H. Schmelzera - mezi nimi málo známá serenáda "Herkules a Onfale" - či popis potopy v Carissimiho skladbě Oratorium Diluvium mundi. Za zmínku zajisté stojí i sbírka Beethovenova žáka, arcivévody Rudolfa.

 

Poněvadž se kromě klášterních sbírek otevřou i šlechtické archívy, je nabíledni, že rody, jejichž vztahy k Moravě jsou ještě živé, se budou na festivalu spolupodílet. Jestliže si přitom rodina Haukvitzů vzpomene na svého předka Jindřicha Viléma - velkého sběratele Gluckových oper a oratorií a jednoho z pionýrů znovuoživování Händelova díla ve střední Evropě - pak není takové ohlížení žádným naivním zbožňováním aristokracie; spíše odrážejí dějiny tohoto konkrétního rodu všeobecné, ambivalentní lidské dějiny v celé jejich křehkosti a rozporuplnosti. Rovněž jiná velká jména moravských dějin, Liechtensteinové, Dittrichsteinové, Kinští, Collaltové, Menzdorff-Pouillyové, Rottalové, Salmové či Questenbergové podléhají těmto dějinným vlnám, které je přibližují a zase vzdalují. Určitě se jednou stane i tento festival, který je před námi, částí dějinného toku a to i dávno potom, co zvuky basetových rohů, kladívkových klavírů, barokních houslí, trubek i harf již mezi klášterními zdmi a zámeckými zahradami doznějí.

 

Barbara Maria Willi

dramaturg festivalu

 

 

 

Program

 

Sobota 1.6. Žďár nad Sázavou - zámek, konventní kostel Nanebevzetí P. Marie, 19.30 hod.

Slavnostní zahajovací koncert

 

Magdalena Kožená - mezzosoprán,

Marek Štryncl - violoncello,

Jos van Immerseel (Belgie) - dirigent,

Musica Florea

 

Program:

Ch. W. Gluck, J. Haydn, G. F. Händel

 

Za podpory Kraje Vysočina

 

Pondělí 3.6. Náměšť nad Oslavou - zámek, 19.30 hod

Kubínovo kvarteto

 

Program:

J.A. Míča, P. Vranický, C. Ditters, anonym

 

Za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Pondělí 3.6. Velké Meziříčí - zámek, 19.30 hod.

Jos van Immerseel (Belgie) - kladívkový klavír

 

Program:

J. A. Štĕpán, L. Koželuh, L. van Beethoven

 

Úterý 4.6. Vídeň - Michaelerkirche, 19.30 hod.

Věra Heřmanová - varhany,

Čeští komorní sólisté - Ivan Matyáš, umělecký vedoucí

 

Program:

F. L. Gassmann, F. X. Brixi, J. G. Albrechtsberger

 

Středa 5.6. Kyjov - kaple sv. Josefa Kallasánského, 19.30 hod.

Noémi Kiss (Maďarsko) - soprán,

Ensemble Tourbillon - Petr Wagner, umělecký vedoucí

 

Program:

G. Finger a jeho současníci

 

Koncert je pořádán za podpory Maďarského kulturního střediska v Praze.

a za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Čtvrtek 6.6. Ivančice, Řeznovice - kostel, 19.30 hod.

Evangelina Mascardi (Argentina) - loutna

 

Program:

S. L. Weiss, F. B. Conti, J. A. Losy

 

Pátek 7.6. Rájec-Jestřebí - zámek, 19.30 hod.

Annegret Siedel (Německo) - housle,

Zvi Meniker (Izrael) - kladívkový klavír

 

Program:

G. Ch. Wagenseil, J. L. Dusík, W. A. Mozart

 

Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Sobota 8.6. Boskovice - zámek, 19.30 hod.

Markus Forster (Rakousko) - kontratenor,

Saitsiing (Rakousko)

 

Program:

Vídeňská barokní hudba, F. B. Conti

 

Koncert je pořádán za podpory Rakouského kulturního fóra.

 

Neděle 9.6. Lysice - zámek, 19.30 hod.

Wallingerovo kvarteto

 

Program:

F. X. Richter, F. Kramář, A. Tyrell, L. van Beethoven

 

Koncert je pořádán v rámci oslav 350 let povýšení Lysic na městys.

 

Neděle 9.6. Valtice - kostel Nanebevzetí P. Marie, 19.30 hod.

Heribert Metzger (Rakousko) - varhany

 

Program:

G. Muffat, J. Pachelbel, B. Marcello, J. F. Seger, J. Haydn, K. B. Kopřiva, J. K. Kuchař

 

Koncert je pořádán za podpory Rakouského kulturního fóra

a za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Na tento koncert je zajištěna autobusová doprava z Brna.

 

Pondělí 10.6. Bystřice nad Pernštejnem - hrad Pernštejn, 19.30 hod.

Anna Hlavenková - soprán,

Collegium 1704 - Václav Luks, umělecký vedoucí

 

Program:

A. Caldara, F. B. Conti, F. Gasparini, D. Scarlatti

 

Na tento koncert je zajištěna autobusová doprava z Brna.

 

Úterý 11.6. Mikulov - kaple hrobky Dietrichsteinů, 19.30 hod.

Jaroslav Tůma - varhanní pozitiv, klavichord

 

Program:

J. J. Froberger, V. Lübeck, Jan z Lublina, J. K. Kerll, J. S. Bach

 

Za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Středa 12.6. Třebíč - zámek, Kamenný sál, 19.30 hod.

Bernarda Fink (Rakousko) - mezzosoprán,

Charles Spencer (Anglie) - kladívkový klavír

 

Program:

J. Haydn, F. Schubert, J. V. Tomášek, J. V. H. Voříšek

 

Koncert je pořádán za podpory Rakouského kulturního fóra

a za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Na tento koncert je zajištěna autobusová doprava z Brna.

 

Čtvrtek 13.6. Riegersburg (Rakousko) - zámek, 19.30 hod.

Collegium Marianum - flétnové kvarteto

 

Program:

W. A. Mozart, J. K. Vaňhal, J. Mysliveček, A. J. Rejcha, J. J. Ryba

 

Za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Pátek 14.6. Hustopeče - kostel sv. Václava a sv. Anežky, 19.30 hod.

Capella Regia Musicalis - Robert Hugo, umělecký vedoucí

Svatopluk Karásek - kázání, evangelický duchovní

 

Program:

G. Carissimi: Diluvium Mundi

 

Za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Na tento koncert je zajištěna autobusová doprava z Brna.

 

Sobota 15.6. Náměšť nad Oslavou - zámek, 19.30 hod.

Stadler Trio

 

Program:

W.A. Mozart, J. Družecký, V. Nudera

 

Za podpory Kraje Vysočina

 

Neděle 16.6. Moravský Krumlov - zámek, Slovanská epopej, 19.30 hod.

Camerata Cracovia (Polsko) - Ireneusz Trybulec, umělecký vedoucí

 

Program:

Hudba ze 17. století z polských a moravských archivů

 

Koncert je pořádán za podpory Polského institutu v Praze.

 

Pondělí 17.6. Žďár nad Sázavou, Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého, 19.30 hod

Irena Chřibková - varhany

 

Programy:

G. Frescobaldi, J. Pachelbel, J. F. Seger, F. X. Brixi, J. K. Kuchař

 

Za podpory Kraje Vysočina

 

Úterý 18.6. Kyjov - kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.30 hod.

Margit Übellacker (Rakousko) - barokní salterio,

L'Orfeo Linz (Rakousko) - Michi Gaigg, umělecká vedoucí

 

Program:

B. A. Aufschnaiter, I. Holzbauer, P. Salulini, W. A. Mozart, G.C. Wagenseil

 

Koncert je pořádán za podpory Rakouského kulturního fóra

a za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Na tento koncert je zajištěna autobusová doprava z Brna.

 

Středa 19.6. Boskovice - kostel sv. Jakuba, 19.30 hod.

Aude Heurtematte (Francie) - varhany

 

Program:

F. Couperin, G. Frescobaldi, J. J. Froberger, G. Muffat, N. A. Lebègue, L. Marchand, M. Corrette

 

Na tento koncert je zajištěna autobusová doprava z Brna.

 

Pátek 21.6. Velké Meziříčí - kostel sv. Mikuláše, 19.30 hod.

Miloš Valent (Slovensko) - housle,

Stephen Stubbs (USA) - loutna

 

Program:

Hudba z Rajhradu a Bratislavy

 

Za podpory Kraje Vysočina

 

Sobota 22.6. Bystřice nad Pernštejnem - kostel sv. Vavřince, 19.30 hod.

Emília Dzemjanová (Slovensko) - varhany

 

Program:

G. Muffat, S. Scheidt, J. K. Kerll, G. Valeri, L. van Beethoven, B. Galuppi

 

Koncert je pořádán za podpory Slovenského institutu v Praze a za podpory Kraje Vysočina.

 

Neděle 23.6. Předklášteří u Tišnova - Porta coeli, 19.30 hod.

Schola Gregoriana Pragensis - David Eben, umělecký vedoucí

 

Program:

Franusův kancionál a jeho doba.

 

Za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Na tento koncert je zajištěna autobusová doprava z Brna.

 

Neděle 23.6. Slavkov u Brna - zámek, 16.00 hod.

Wilbert Hazelzet (Holandsko) - barokní flétna,

Christiaan Norde (Holandsko) - violoncello,

Jacques Ogg (Holandsko) - kladívkový klavír

 

Program:

A. G. Rieger L. Koželuh, J. Haydn

 

Za podpory Velvyslanectví Nizozemského království v Brně

 

Pondělí 24.6. Mikulov - kostel sv. Václava, 19.30 hod.

Martina Janková - soprán,

Capella Apollinis - Barbara Maria Willi (Německo), umělecká vedoucí

 

Program:

A. Scarlatti, A. Vivaldi, T. G. Albinoni, C. Ditters von Dittersdorf, F. J. Haydn, V. M. Gurecky

 

Na tento koncert je zajištěna autobusová doprava z Brna.

 

Úterý 25.6. Hustopeče, Kurdějov - kostel sv. Jana Křtitele, 19.30 hod.

Roland Götz (Německo) - varhany

 

Program:

J. K. Kerll, H. L. Hassler, Hofheimer, N. A. Strungk, J. J. Froberger, A. Poglietti, W. A. Mozart, F. X. Richter

 

Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Středa 26.6. Třebíč - Zadní synagóga, 19.30 hod.

Nigel North (Anglie) - loutna

 

Program:

Hudební osa střední Evropy - Drážďany - Morava - Vídeň

 

Za podpory Kraje Vysočina

 

Čtvrtek 27.6. Ivančice - kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.30 hod.

Bach Ensemble - Jaroslav Kyzlink, umělecký vedoucí

 

Program:

J. H. Gallus, M. F. Faber, A. Mazák, H. Huber

 

Za podpory Společného fondu malých projektů CBC Phare

 

Pátek 28.6. Kroměříž - zámek, 19.30 hod.

Richard Wistreich (Anglie) - bas,

John Holloway (Německo) - housle,

Nigel North (USA) - loutna,

Barbara Maria Willi (Německo) - cembalo

 

Program:

C. Monteverdi, M. Uccellini, J. H. Schmelzer, H. I. Biber

 

Sobota 29.6. Tišnov - kostel, 19.30 hod.

Musica Antiqua Köln (Německo) - Reinhard Göbel, umělecký vedoucí

 

Program:

J. Pecelius, H. I. Biber, J. H. Schmelzer

 

Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Neděle 30.6. Rájec-Jestřebí - kostel Všech svatých, 19.30 hod.

John Holloway (Německo) - housle,

Lars Ulrik Mortensen (Dánsko) - cembalo,

Aloysia Assenbaum (Německo) - barokní pozitiv

 

Program:

H. I. Biber, W. H. Pachelbel

 

Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Pondělí 1.7. Moravský Krumlov - zámek, Slovanská epopej, 19.30 hod.

Lars Ulrik Mortensen (Dánsko) - cembalo

 

Program:

J. J. Froberger, G. Muffat, F. M. Techelmann

 

 

Úterý 2.7. Lysice - zámek 19.30 hod. Závěrečný koncert festivalu

Dechové okteto Amphion

 

Program:

J. Triebensee, W. A. Mozart, Sedlák

 

Koncert je pořádán v rámci oslav 350 let povýšení Lysic na městys.

 

Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace 
 

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                       

 

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes