Česky English

1997


II. ročník

6.6.-5.7.1997

 

Dramaturgie 

 

Dramaturgické heslo druhého ročníku CONCENTU MORAVIAE zní "Řekni mi, odkud jsi" a vztahuje se ke svébytnému charakteru národních hudebních kultur. Už nejméně dvě století nese všechna význačnější hudební tvorba také jistý národní ráz, identifikuje svého původce nejen časově, ale také příslušností k jeho národnímu společenství. V minulém století, v době zrodu národních kultur v Evropě, byl tento její národní charakter často nejvýznačnějším prvkem duchovní obrody a pokroku; dnes na konci tisíciletí, kdy je nacionalismus jako živel izolující a agresivní už dávno činitelem retardačním, přijímá novou funkci: ve světě, spějícím k nivelizující integraci, významně posiluje národní identitu současného člověka jako důležitou součást jeho sebeuvědomění.

Jako prostředek komunikace je hudba i při tomto svém národním charakteru všeobecně srozumitelná - na rozdíl od řeči slovesné; je proto mimořádně důležitým činitelem mezinárodního porozumění, zachovávajícím a zdůrazňujícím pluralitu národních kultur a zprostředkujícím jejich vzájemné duchovní obohacení.

 

Jiří Beneš, dramaturg festivalu

 

 

Program

 

Pátek 6.6. Kyjov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Slavnostní zahajovací koncert.

 

Ensemble Philidor, Musica Florea, Pražský komorní sbor

dirigent Marek Štryncl

Charpentier, Bach

 

Vynikající francouzský dechový soubor ve spolupráci se souborem staré hudby a špičkovými pěvci provedou populární Charpentierovo Te Deum v kontextu díla největšího barokního skladatele.

 

Sobota 7.6. Lysice - zámek-nádvoří

Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim

Alexandr Besa - viola, dirigent Jiří Malát

Richter, Stamic, Francaix, Mácha

 

Jeden z reprezentativních německých komorních orchestrů vystoupí s mladým českým nadějným violistou mimořádného talentu.

 

Nedělě 8.6. Rájec - Jestřebí - zámek- Sál předků

Marco Socías - kytara

Tárrega, Barrios, Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco, Domeniconi, Pujol

 

Nejtypičtější ukázkou španělské hudební produkce je hudba pro kytaru, kterou bude hrát španělský kytarista nejmladší generace.

 

Pondělí 9.6. Ivančice - Besední dům

Michiyo Keiko - soprán, Jaroslav Šaroun - klavír

Hirai, Kabeláč, Slavický, Schubert, Tomášek, Dvořák

 

Mladá talentovaná japonská pěvkyně působící v âeské republice přednese písňový program s ukázkou japonské písňové tvorby.

 

Úterý 10.6. Slavkov u Brna - zámek - Historický sál

Martin Opršál - marimba, Šárka Králová - klavír

Rosauro

 

Vrcholem večera bude rytmická skladba brazilského autora přednesená na pozadí dalšího brazilského i evropského programu.

 

Středa 11.6. Bystřice nad Pernštejnem - hrad Pernštejn

Borbála Dobozy - cembalo

Bach - Vivaldi, Bach, Scarlatti, Benda

 

Mladá maěarská cembalistka se ráda vrátí do země, kde studovala u nejlepší české cembalistky Zuzany Růžičkové.

 

Čtvrtek 12.6. Náměšť nad Oslavou - zámek - knihovna

The Passacaglia Ensemble

The Bird Fancyer's Delight . Anglická a francouzská dvorská hudba 18. století

 

Mladý anglický soubor staré hudby představí hudbu z období, v němž jeho země dosáhla svého absolutního vrcholu a které umí dokonale interpretovat.

 

Pátek 13.6. Třebíč - bazilika sv. Prokopa

Piffaro - The Renaissance Band

um. ved. J. Kimball a R. Wiemken

A Flemish Feast - Renesanční hudba Nizozemí

 

Další soubor staré hudby, který se v âeské republice představí poprvé, přes své mládí už exkluzivně natáčí pro světovou firmu Deutsche Grammophon.

 

Sobota 14.6. Tišnov - Porta Coeli

Studio 600 - vokální kvintet

umělecké vedoucí A. Czechak a D. Kozinska

Polské pašijové zpěvy 13. až 16. století

 

Polsko jako typicky katolická země se zapsalo do dějin hudební kultury především duchovní tvorbou. Ukázky vokální tvorby tohoto oboru přednese pětice polských pěvkyň.

 

Neděle 15.6. Moravský Krumlov - zámek- Slovanská epopej

Jana Boušková - harfa, Meinhart Niedermeyer - flétna

Filharmonický komorní orchestr, dirigent Pavel Prantl

Mozart

 

Jedna z nejlepších a nejsvéráznějších českých harfenistek v duu s vynikajícím rakouským flétnistou přednesou ukázky repertoáru pro toto typické nástrojové obsazení s doprovodem komorního orchestru

 

Pondělí 16.6. Hustopeče - kostel sv. Václava a Anežky âeské

Státní filharmonie Brno

dirigent a sólisté v jednání

G. Rossini

 

Na tomto koncertě bude Itálii reprezentovat nádherné Rossiniho dílo naplněné líbivou melodikou a téměř romantickou emocionalitou i duchovní hloubkou a dramatičností.

 

Úterý 17.6. Boskovice - zámek

Michail Bezverchnyj - housle, viola, Timour Serguenia - klavír

D. Šostakovič

 

Špičkový ruský interpret se během tohoto výjimečného koncertu představí jako houslista i violista v jedné osobě za doprovodu mladého talentovaného pianisty z Běloruska.

 

Středa 18.6. Mikulov - synagoga

Mira Zakai - alt, Menachem Wiesenberg - klavír

Brahms, Wolf, Mahler, Milhaud, Ravel, Hemsi, Boskovitch, Admon, Zeira

 

Izraelská altistka zvolila reprezentativní výběr z produkce izraelských skladatelů vokální hudby zasazený do rámce evropské židovské produkce.

 

Čtvrtek 19.6. Rájec - Jestřebí - zámek - Sál předků

Kithara

Shirley Rumsey a Roland Wilson

Španělská hudba v době objevení Ameriky (1480-1550)

 

Anglické loutnové duo se soustředí na španělskou hudbu z doby Kryštofa Kolumba hranou na dobové strunné nástroje.

Pátek 20.6. Moravský Krumlov - zámek - Slovanská epopej

Wiener Sinfonietta, dirigent Kurt Rapf

Fux, Mozart, Schubert, Rapf, Křenek, Bruckner

 

Jeden z řady vynikajících vídeňských komorních orchestrů přednese program s převládajícím zastoupením vídeňských hudebních velikánů.

 

Sobota 21.6. Náměšť nad Oslavou - zámek-knihovna

The Schubert Ensemble of London

Schubert, Matthews, Brahms

Anglické trio housle - cello - klavír hrálo už nejen v âeské republice, ale i v celé Evropě a na třech dalších kontinentech. Nabízí nám mimo jiné hudbu autora, od něhož má své jméno.

 

Pondělí 23.6. Velké Meziříčí - Jupiter club

New Danish Saxophone Quartet

Bach, Hansen, Fuzzy, Grimsson, Norgard, Francaix, Piazzola

 

Jediný dánský klasický saxofonový soubor hraje především hudbu soudobých dánských autorů napsanou přímo pro toto sdružení.

 

Úterý 24.6. Mikulov - zámek

Shalev Ad-El - cembalo, Klaus Mertens - bas

Schütz, Froberger, Huygens, Händel, Bach

 

Populární izraelský cembalista zpestří svůj program vystoupením skvělého izraelského basisty v programu židovské hudby.

 

Středa 25.6. Kyjov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Christophe Mantoux - varhany

Marchand, Guilain, Boely, Franck, Messiaen

 

Varhany kyjovského kostela poctí svým uměním slavný francouzský varhaník v programu francouzské varhanní produkce od renesance po současnost.

 

Čtvrtek 26.6. Třebíč - zámek - Kamenný sál

Eugene Rousseau - saxofon, Jaromír Klepáč - klavír

Bach, Saint-Säens, Feld, Muczynski, Creston, Heiden

 

Dr. Eugene Rousseau zavedl tradici sólového saxofonového recitálu v oblasti vážné hudby v mnoha zemích světa a nyní se k tomu chystá v âeské republice.

 

Pátek 27.6. Lysice - zámek

Siegbert Rampe - cembalo

Scheidt, Froberger, Fischer, Bach, Mozart, Strauss

Německý cembalista, pianista a varhaník mladé generace v jedné osobě představil svou historicky poučenou interpretaci už téměř ve všech zemích Evropy.

 

Sobota 28.6. Slavkov u Brna - zámek

Duo Calabrese

J. A. Calabrese a G. Olcese

Wojta, Louis XIII, Stamic, Casadesus, Slavík, Massumoto, Král

 

Italsko-argentinské duo housle - viola d amour přednese unikátní program v netypickém nástrojovém složení.

 

Pondělí 30.6. Bystřice nad Pernštejnem - Kulturní dům

Janáčkova filharmonie Ostrava

Gergely Bogányi - klavír, dirigent Támás Gál

Brahms, Liszt, Dvořák

 

Maěarsko jako pianistickou velmoc bude reprezentovat pod taktovkou svého mladého krajana jeden z nejtalentovanějších zástupců mladé pianistické generace.

 

Úterý 1.7. Tišnov - Sokolovna

Konstanty Andrzej Kulka - housle

Slezský komorní orchestr Katowice, dirigent Jan Wincenty Hawel

Vivaldi, Karlowicz, Kilar

 

Světově proslulý polský houslista se představí v recitálu s komorním orchestrem v populárním Vivaldiho kuse âtvero ročních dob doplněným polskou houslovou literaturou.

 

Středa 2.7. Hustopeče - Společenský dům

Carlo Marchione - kytara

Dowland, Bach, Aguado, Bogdanovic, Giuliani

 

Přehled kytarových velmocí uzavírá Itálie recitálem sahajícím od renesance po soudobou hudbu italskou i světovou.

 

Čtvrtek 3.7. Ivančice - Besední dům

Shizuka Ishikawa - housle, Michal Kaňka - violoncello

Janáčkův komorní orchestr, um. vedoucí Z. Dejmek

Mozart, Podešva, Janáček

 

Slavná japonská houslistka vystoupí společně s vynikajícím mladým českým cellistou.

 

Pátek 4.7. Velké Meziříčí - Jupiter Club

Sven Birch - klavír

Bach, Mozart, Gade, Sibelius, Nielsen

 

Sérii klávesových recitálů od cembala přes varhany po klavír uzavře dánský pianista v dánsko - evropském programu.

 

Sobota 5.7. Boskovice - amfiteátr

Závěrečný koncert festivalu

 

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

Mark Drobinsky - cello, dirigent Maxim Šostakovič

D. Šostakovič

 

Dirigent Maxim Šostakovič provede celovečerní program z díla svého otce spolu s azerbajdžanským cellistou světového jména a špičkovým českým symfonickým orchestrem jako vrcholnou tečku za monumentálním festivalovým maratonem.

 

Doplňková akce

 

Čtvrtek 12.6. Bučovice - zámek - arkádové nádvoří

Akademický dechový kvintet

Ibert, Bozza, Chadžiev, Tanev, Šostakovič

 

Bulharská a světová hudba pro dechové nástroje zazní v provedení mezinárodně uznávaného bulharského dechového kvinteta.


následujte nás

Facebook  YouTube  MySpace 
 

                                                                                      za finanční podpory   

                                       

 

                                       

 

 

                                                                                          

  

            mecenáš

  

                         

 

                                                                                               patron 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                              partneři

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              

 

Copyright © 2010 Concentus Moraviae  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes